Cập nhật bao gồm thêm 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Bảy đã công bố thêm 102 trường hợp COVID-19 mới. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

12 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

3 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

3 trường hợp mới ở Hạt Cibola

2 trường hợp mới ở Hạt Colfax

6 trường hợp mới ở Hạt Curry

12 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

1 trường hợp mới ở Hạt Hidalgo

3 trường hợp mới ở Hạt Lea

6 trường hợp mới ở Hạt Luna

28 trường hợp mới ở Hạt McKinley

7 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

3 trường hợp mới ở Hạt San Juan

5 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Sierra

10 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Trung tâm xử lý hạt Otero

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 431. Cho đến ngày hôm nay, có 172 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.072 trường hợp COVID-19 được Sở y tế New Mexico xác nhận hồi phục.