Cập nhật bao gồm thêm 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố thêm 132 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

13 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

1 trường hợp mới ở Hạt Colfax

3 trường hợp mới ở Hạt Curry

1 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

17 trường hợp mới ở Hạt Hidalgo

2 trường hợp mới ở Hạt Lea

1 trường hợp mới ở Hạt Luna

25 trường hợp mới ở Hạt McKinley

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

8 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

26 trường hợp mới ở Hạt San Juan

3 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Taos

29 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số ca tử vong của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 440. Tính đến ngày hôm nay, có 161 người nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.160 trường hợp COVID-19 được Sở Y tế New Mexico xác định phục hồi .