Cập nhật bao gồm thêm 7 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ ba đã công bố thêm 88 trường hợp COVID-19 mới. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

27 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

6 trường hợp mới ở Hạt Curry

3 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

1 trường hợp mới ở Hạt Eddy

3 trường hợp mới ở Hạt Hidalgo

5 trường hợp mới ở Hạt Lea

3 trường hợp mới ở Hạt Luna

13 trường hợp mới ở Hạt McKinley 

9 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

6 trường hợp mới ở Hạt San Juan

5 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

3 trường hợp mới ở Hạt Valencia

3 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 447. Cho đến ngày hôm nay, có 156 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.217 trường hợp COVID-19 được Sở Y tế New Mexico xác định phục hồi.