Cập nhật bao gồm thêm 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã công bố thêm 138 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

20 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

3 trường hợp mới ở Hạt Curry

18 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

6 trường hợp mới ở Hạt Lea

20 trường hợp mới ở Hạt McKinley

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

2 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

8 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

13 trường hợp mới ở Hạt San Juan

6 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

30 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Trung tâm xử lý hạt Otero

8 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 452. Cho đến ngày hôm nay, có 161 người nhập viện ở New Mexico vì COVID-19, và 4.351 trường hợp COVID-19 được Sở New Mexico xác định phục hồi.