ALBUQUERQUE – Sở Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình của Bang New Mexico, Sở Dịch vụ Nhân sinh và Nhà thờ Chúa Giê-xu Christ Latter-Day Saints (LDS) đang hợp tác với nhau để cung cấp cho hơn 3.000 người New Mexico đang thiếu thực phẩm do đại dịch.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, với sự hỗ trợ của cộng đồng bộ lạc, Vệ binh Quốc gia, ngân hàng thực phẩm và kho chứa thức ăn, nhà phân phối thực phẩm tư nhân, nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận, Bang New Mexico đã giúp tạo điều kiện giao hơn 2 triệu cân lương thực đến người dân New Mexico đang thiếu hụt thức ăn. Việc phân phối bao gồm từ quyên góp, thực phẩm từ các khoản tài trợ và thực phẩm được mua bằng quỹ khẩn cấp của Liên bang và Tiểu bang. Những sự hợp tác được phát triển trong đại dịch này có thể đóng vai trò là một lộ trình để mang đến một khả năng đáp ứng mới để chống lại sự mất an toàn thực phẩm trên toàn bang trong nhiều năm tới.

Tiểu bang đã nhận được 120.000 cân thực phẩm, đồ tiếp tế và sử dụng phương tiện giao hàng từ các tình nguyện viên của Latter Day Saints vào sáng thứ Ba để tiếp tế ít nhất 3.000 người từ các cộng đồng nông thôn và biên giới, người cao niên và công chúng.

“Khi các cộng đồng bộ lạc ở Mexico Mexico tiếp tục đối phó với tác động của COVID-19, thật hào hứng khi thấy sự hào phóng của các láng giềng của chúng tôi,” Giám đốc Sở Vấn đề Thổ dân Lynn Trujillo nói. “Tuần này, việc cung cấp hơn 120.000 cân thực phẩm cho người dân bản địa ở thành phố Albuquerque của Giáo hội Latter Day Saints được đánh giá rất cao. Làm việc cùng với các tổ chức chị em và các tổ chức từ thiện của chúng ta, tiểu bang của chúng ta tiếp tục thể hiện tính đáp ứng và hiệu quả trong các nỗ lực cứu trợ trong các cộng đồng bộ lạc.”
Những người gặp khó khăn về tài chính thông qua đại dịch có thể tìm thấy các tài nguyên tại https://www.newmexico.gov/i-need-assistance/ . Nếu bạn muốn giúp đỡ hàng xóm của mình trong những thời điểm không chắc chắn này, vui lòng liên hệ với ngân hàng thực phẩm phục vụ tại Hạt của bạn để phù hợp với các cơ hội gần nhà. Để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giúp đỡ, vui lòng truy cập http://www.nmfoodbanks.org  hoặc https://www.rrfb.org .