Cập nhật bao gồm thêm 2 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Bảy đã công bố thêm 172 trường hợp nhiễm COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

15 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

1 trường hợp mới ở Hạt Colfax

7 trường hợp mới ở Hạt Curry

10 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

2 trường hợp mới ở Hạt Eddy

8 trường hợp mới ở Hạt Lea

2 trường hợp mới ở Hạt Luna

30 trường hợp mới ở Hạt McKinley

7 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

10 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

8 trường hợp mới ở Hạt San Juan

5 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Torrance

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

9 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

55 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 466. Cho đến ngày hôm nay, có 145 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.628 trường hợp COVID-19 được Sở y tế New Mexico xác định phục hồi.