SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã bổ nhiệm luật sư Jane Yohalem, người có 44 năm kinh nghiệm trong luật phúc thẩm, tại Tòa Phúc thẩm New Mexico.

Yohalem, người có một hành nghề tư nhân ở Santa Fe, sẽ kế nhiệm Thẩm phán Linda Vanzi, người đã nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5. Yohalem chuyên về kháng cáo và kiện tụng dân sự phức tạp và là thành viên của Học viện Luật sư Phúc thẩm Hoa Kỳ.

Bà tốt nghiệp năm 1975 tại Trường Luật Đại học Columbia và lấy bằng thạc sĩ luật tại Georgetown năm 1976. Bà đã dành thập kỷ đầu tiên trong sự nghiệp của mình với Dự án Luật Sức khỏe Tâm thần ở Washington, DC, sau khi đổi tên thành Trung tâm Luật Sức khỏe Tâm thần Bazelon. Bà chuyển đến Santa Fe vào năm 1987 và được nhận vào Đoàn luật sư New Mexico vào năm đó.