Cập nhật bao gồm thêm 3 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm Chủ nhật đã công bố thêm 136 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

13 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

2 trường hợp mới ở Hạt Curry

18 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

2 trường hợp mới ở Hạt Eddy

1 trường hợp mới ở Hạt Grant

2 trường hợp mới ở Hạt Hidalgo

1 trường hợp mới ở Hạt Lea

5 trường hợp mới ở Hạt Luna

30 trường hợp mới ở Hạt McKinley

3 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

11 trường hợp mới ở Hạt San Juan

4 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Socorro

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

41 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 469. Cho đến ngày hôm nay, có 134 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4684 trường hợp COVID-19 được Sở y tế New Mexico xác định phục hồi.