SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố thêm 128 trường hợp nhiễm COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

22 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

1 trường hợp mới ở Hạt Curry

16 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

3 trường hợp mới ở Hạt Eddy

11 trường hợp mới ở Hạt Hidalgo

8 trường hợp mới ở Hạt Lea

1 trường hợp mới ở Hạt Luna

32 trường hợp mới ở Hạt McKinley 

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

1 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt

6 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

11 trường hợp mới ở Hạt San Juan

5 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới ở Hạt Sierra

2 trường hợp mới ở Hạt Socorro

2 trường hợp mới ở Hạt Taos

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

Sở Y tế hôm thứ Hai đã báo cáo không có thêm trường hợp tử vong nào ở New Mexico liên quan đến COVID-19. Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 vẫn ở mức 469.

Tính đến hôm nay, có 139 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.742 trường hợp COVID-19 được Sở Y tế New Mexico xác nhận phục hồi.