SANTA FE – Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico, hôm nay thông báo rằng họ đã hợp tác với OpenBeds – một tổ chức cung cấp công nghệ nhằm xác định, thống nhất và theo dõi các tài nguyên dịch vụ xã hội và sức khỏe hành vi để hỗ trợ những sự giới thiệu kỹ thuật số nhanh – để ra mắt Mạng lưới Giới thiệu Sức khỏe Hành vi New Mexico. Mạng lưới Giới thiệu Sức khỏe Hành vi New Mexico cho phép cộng đồng điều trị bệnh ở New Mexico đánh giá nhanh chóng và hiệu quả các nhu cầu của bệnh nhân của họ, tìm một cơ sở thích hợp, và giới thiệu qua kỹ thuật số bệnh nhân cho các cơ sở y tế.

“Khả năng phối hợp để chăm sóc nhanh chóng và chính xác khi hàng xóm của chúng tôi cần chuyển từ cấp độ chăm sóc này sang cấp độ chăm sóc khác có thể cải thiện chất lượng điều trị,” Trưởng phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi, Tiến sĩ Neal A. Bowen nói. “Điều này hứa hẹn sẽ cho phép các nhà cung cấp, các gia đình, và bệnh nhân tập trung vào các nhu cầu điều trị của một đợt chăm sóc hơn là các quy trình hậu cần.”

Khi ra mắt, sẽ có 69 tổ chức điều trị, trong đó có 28 tổ chức giới thiệu và 51 tổ chức nhận điều trị trên toàn quốc, cùng một số lượng gần gấp đôi cho việc giới thiệu lẫn tiếp nhận với danh sách 99 dịch vụ về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Các thành viên trong mạng lưới này đại diện cho giai đoạn đầu tiên của dự án, Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi dự định phát triển để bao gồm tất cả các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện trên toàn tiểu bang.

Ngoài việc cho phép sắp xếp bệnh nhân hiệu quả và hiệu quả hơn, nền tảng OpenBeds còn nắm bắt quy trình giới thiệu chính yếu và và thông tin kết quả điều trị thông qua việc sử dụng một hình thức giới thiệu kỹ thuật số vốn không làm được thông qua các quy trình giới thiệu thủ công (gọi điện thoại / fax). Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi sẽ sử dụng thông tin này để:

  • Giúp xác định những chỗ trống trong việc cung cấp sự chăm sóc;
  • Thông báo quyết định phân bổ nguồn lực;
  • Nắm bắt các thực hành tốt nhất;
  • Tài nguyên chung tốt hơn; và
  • Kết nối bệnh nhân với các dịch vụ xã hội

Hơn nữa, Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi đang mở rộng phạm vi của Mạng lưới Giới thiệu Sức khỏe Hành vi New Mexico với việc ra mắt www.treatmentconnection.com , một trang web cho phép những người tìm kiếm điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần cho chính họ hoặc người khác để tận dụng các công cụ và cơ sở vật chất của mạng lưới giới thiệu mới của tiểu bang và đánh giá  một cách ẩn danh loại chăm sóc mà họ cần, tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp gần nhất, sau đó gửi yêu cầu giới thiệu trực tuyến bảo mật cho các nhà cung cấp việc điều trị được tiểu bang kiểm duyệt.

Giờ đây, với www.treatmentconnection.com , người New Mexico cần trợ giúp cho các thách thức về rối loạn sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện, có quyền tự mình truy cập vào một nền tảng cổng thông tin tiên tiến bao gồm:

  • Công cụ tự đánh giá về quyết định hỗ trợ để hỗ trợ xác định loại và mức độ điều trị phù hợp nhất cần thiết;
  • Danh sách dễ tìm kiếm về các dịch vụ và nhà cung cấp điều trị đáng tin cậy theo zip code và khoảng cách;
  • Tập hợp các tài nguyên và tài liệu giáo dục;
  • Danh sách liên lạc của các nhà cung cấp với khả năng điều trị hiện tại; 
  • Và một phương tiện để liên lạc một cách bảo mật với các nhà cung cấp điều trị về các bước tiếp theo.

“Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội tạo ra tác động tích cực đến những người cần điều trị sức khỏe hành vi ở New Mexico,” Nishi Rawat, M.D. và là nhà sáng lập OpenBeds cho biết. Là một bác sĩ săn sóc đặc biệt, bác sĩ Rawat đã trải nghiệm tận mắt sự thất vọng của việc sử dụng các quy trình thủ công không hiệu quả để tìm ra cách chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân của mình, những người có điều kiện mà bà không thể điều trị tại các cơ sở bà đang phục vụ. “Chúng tôi cảm ơn bang New Mexico vì sáng kiến cải tiến và có tư duy tiến bộ này để hành động ngay lập tức trong thời điểm ngày càng thách thức trong việc lạm dụng chất gây nghiện và khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên khắp Hoa Kỳ – một điều đang ảnh hưởng xấu đến các cộng đồng, các gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta ngày hôm nay.”

Khi nạn dịch ma túy tiếp tục gây tai họa cho quốc gia, chính phủ tiểu bang và các bộ phận về lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe hành vi, đang nỗ lực phát triển và thực hiện các chiến lược để chống lại những vấn đề này trong các cộng đồng của họ. Một trong những chiến lược đã được chứng minh có tác động đến những vấn đề này là tăng khả năng tiếp cận chăm sóc bằng cách tận dụng công nghệ để cải thiện chất lượng và tính kịp thời của việc chăm sóc bệnh nhân.

Ngày nay, ngoài New Mexico, công nghệ OpenBeds, bao gồm www.treatmentconnection.com , đang giúp Indiana, Alaska và Delaware xác định các lỗ hổng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và đảm bảo rằng bệnh nhân có cơ hội nhận được loại và mức độ chăm sóc phù hợp mà họ cần.

Sở Dịch vụ Nhân sinh cung cấp các dịch vụ và phúc lợi cho hơn 1 triệu người New Mexico thông qua một số chương trình bao gồm: Chương trình Trợ cấp y tế, Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Gia đình cần giúp đỡ (TANF), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Chương trình Hỗ trợ Trẻ em, và các Dịch vụ Sức khỏe Hành vi.