Cập nhật bao gồm thêm 7 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ ba đã công bố thêm 147 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

20 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

4 trường hợp mới ở Hạt Curry

6 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

2 trường hợp mới ở Hạt Eddy

4 trường hợp mới ở Hạt Lea

2 trường hợp mới ở Hạt Luna

50 trường hợp mới ở Hạt McKinley

3 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

4 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

41 trường hợp mới ở Hạt San Juan

2 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới ở Hạt Torrance

6 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Trại giam Hạt Torrance

Số người chết là cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 476. Cho đến ngày hôm nay, có 141 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19 và 4.874 trường hợp COVID-19 được Sở y tế New Mexico chỉ định phục hồi Sức khỏe xác nhận phục hồi.