Cập nhật bao gồm thêm 4 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã công bố thêm 156 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

34 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

4 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

2 trường hợp mới ở Hạt Cibola

8 trường hợp mới ở Hạt Curry

21 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

3 trường hợp mới ở Hạt Eddy

7 trường hợp mới ở Hạt Lea

1 trường hợp mới ở Hạt Lincoln

24 trường hợp mới ở Hạt McKinley

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

4 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

1 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt

8 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

14 trường hợp mới ở Hạt San Juan

1 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới ở Hạt Taos

2 trường hợp mới ở Hạt Torrance

1 trường hợp mới ở Hạt Union

2 trường hợp mới ở Hạt Valencia

2 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Trại giam Hạt Torrance

14 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số ca tử vong của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện nay là 480. Cho đến ngày hôm nay, có 149 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19, và 4.984 trường hợp COVID-19 được Sở y tế New Mexico xác nhận phục hồi.