SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các quan chức tiểu bang sẽ tổ chức một cuộc họp báo từ xa vào chiều mai, thứ Năm, để cung cấp thông tin cập nhật về các nỗ lực chống COVID-19 tại New Mexico và sắc lệnh y tế công cộng hiện có.

CHỦ ĐỀ: Hội nghị tin tức từ xa về nỗ lực của New Mexico chống COVID-19

THỜI GIAN: Thứ năm, ngày 25 tháng 6, 3pm.

Cuộc họp báo sẽ được truyền trực tiếp trên trang Facebook của thống đốc.

Phiên dịch cùng lúc về cuộc họp báo bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ được phát trực tiếp trên YouTube.
Các thành viên của phương tiện truyền thông sẽ có thể tham gia từ xa. Nếu bạn muốn có cơ hội đặt câu hỏi, vui lòng gửi RSVP tới nora.sackett@state.nm.us  với tên và cơ quan truyền thông của bạn. Sau khi nhận được RSVP, bạn sẽ nhận được thêm thông tin về cách tham gia.