Các văn phòng Phòng Xe cơ giới New Mexico ở Farmington, Gallup và Las Cruces đã bắt đầu chấp nhận đặt chỗ cho các cuộc hẹn bắt đầu từ tuần ngày 6 tháng 7.

Khách hàng có thể sắp xếp một cuộc hẹn tại www.mvdonline.com hoặc bằng cách gọi 888-683-4636. Các cuộc hẹn chỉ có sẵn cho các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến.

Do số lượng nhân viên hạn chế, văn phòng Gallup chỉ chấp nhận các cuộc hẹn vào thứ Ba và thứ Tư.

“Chúng tôi hiểu khách hàng háo hức chăm lo cho công việc như thế nào và chúng tôi đang cố gắng hết sức để tiếp đón được càng nhiều người càng tốt. Nhưng chúng tôi hy vọng các cuộc hẹn sẽ được lấp đầy nhanh chóng, vì vậy chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của mọi người khi chúng tôi rà soát các hồ sơ tồn đọng,” ông Marcos Martinez, Giám đốc điều hành của MVD cho biết.

Khách hàng phải có một cuộc hẹn để vào văn phòng hiện trường của MVD. Ngoại lệ duy nhất là đối với những khách hàng từ 79 tuổi trở lên, những người có thể tận dụng khung giờ cho người cao tuổi tại một số địa điểm. Các văn phòng Farmington và Las Cruces sẽ có giờ cho người cao tuổi đặc biệt vào thứ Ba và thứ Tư, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng.

Các nhân viên đang áp dụng các thực hành an toàn COVID tại tất cả các văn phòng hiện trường và khách hàng cũng sẽ được kỳ vọng sẽ tuân thủ chúng.

Nhân viên và khách hàng sẽ được kiểm tra các triệu chứng và sẽ đo nhiệt độ trước khi được thừa nhận. Đeo khẩu trang sẽ được yêu cầu tuân thủ theo Lệnh Y tế Công cộng tiểu bang.

Người New Mexico trên toàn tiểu bang được khuyến khích tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến MVD, tại www.mvdonline.com  để gia hạn giấy phép lái xe và đăng ký xe và chăm sóc nhiều giao dịch khác từ nơi an toàn tại nhà họ. Từ trang chủ của www.mvdonline.com  hãy sử dụng menu “dịch vụ trực tuyến” và chọn “dịch vụ điện tử”.

Một số ví dụ về các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến bao gồm gia hạn giấy phép cho người từ 79 tuổi trở lên, giấy phép Real ID lần đầu, giấy phép New Mexico lần đầu dưới mọi hình thức, chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm tra số VIN.

Các văn phòng MVD đã đóng cửa ngày 26 tháng 3 vì mối đe dọa sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vào ngày 30 tháng 3, Thống đốc Lujan Grisham đã ban hành Lệnh Điều hành tạm thời miễn các khoản phí và hình phạt MVD cho các đăng ký và giấy phép hết hạn và chỉ đạo Cảnh sát Tiểu bang không đưa ra các trích dẫn cho người New Mexico có giấy tờ hết hạn trong đại dịch.