SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Sáu đã ban hành những ân xá đầu tiên của chính quyền của bà, sử dụng quyền lực ban hành sự khoan hồng của bà cho 19 cá nhân bị kết án phạm tội ở New Mexico, phần lớn trong số họ đã phạm tội với hành vi phi bạo lực.

Đây là những ân xá đầu tiên được ban hành tại bang này kể từ năm 2012, theo báo cáo của New Mexico In Depth.

Các hành vi phạm tội được tha thứ của các cá nhân bao gồm giả mạo, tàng trữ ma túy, đột nhập ăn trộm, ăn cắp vặt, viết séc khống và tung tin thuyết âm mưu. Tất cả các hành vi phạm tội đều đã xảy ra ít nhất một thập kỷ, ca gần đây nhất xảy ra vào năm 2007; một số còn xa hơn vài thập kỷ.

Phần lớn những hồ sơ nhận sự khoan hồng của Thống đốc Lujan Grisham lần này thì trước đây cũng đã từng nộp đơn xin ân xá dưới thời các chính quyền trước đây của Susana Martinez hoặc Bill Richardson.

“Quyền ban hành khoan hồng là một thực hành vì lòng trắc ẩn,” Thống đốc Lujan Grisham nói. “Mỗi người trong chúng ta, theo cách riêng của chúng ta, trong cuộc sống riêng của chúng ta, có nghĩa vụ tìm thấy sự tha thứ trong trái tim của chúng ta đối với những cá nhân đã trả giá cho món nợ của họ, những người đã bày tỏ sự sám hối thực sự và đã sửa đổi chân thành và thẳng thắn cho hành vi phạm tội của họ. Quyền ban hành khoan hồng của Thống đốc là một con đường để việc thực hành ấy sẵn sàng cho tôi, và tôi thấy mình nhỏ bé trước cơ hội được ban hành nó. Chính quyền của tôi sẽ tiếp tục đánh giá tất cả các ứng viên một cách có trách nhiệm, có phương pháp và công tâm.”

Điều V, Mục 6 của Hiến pháp New Mexico quy định rằng “thống đốc của bang sẽ có quyền ban hành lệnh hoãn thi hành án và ân xá, sau khi bị kết án về tất cả các tội, ngoại trừ tội phản quốc và đang trong các ca luận tội quan chức.” Quyết định ân xá của Thống đốc là không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự cân nhắc nào khác ngoài lương tâm và sự khôn ngoan và ý thức về nghĩa vụ công cộng của thống đốc.”

Quyền ân xá của thống đốc tác động đến tất cả các tội danh phạm phải theo luật tiểu bang ngoại trừ các tội danh luận tội các quan chức và tội phản quốc. Thống đốc không có thẩm quyền ân xá các bản án kết tội vi phạm pháp lệnh cấp thành phố hoặc bản án từ một khu vực tài phán khác, chẳng hạn như các bản án từ các tiểu bang khác và các bản án theo luật liên bang.

Sự ân xá của Thống đốc sẽ phục hồi một số quyền cơ bản nhất định, chẳng hạn như quyền bầu cử, quyền mở văn phòng công cộng và các vị trí tin cậy trong cộng đồng khác, và quyền mang vũ khí.

Thống đốc sẽ gửi các yêu cầu khoan hồng hành pháp cho Ủy ban Khoan hồng của tiểu bang, nơi tiến hành điều tra và đưa ra các khuyến nghị không ràng buộc. Ủy ban Khoan hồng đề nghị khoan hồng cho từng trường hợp trong 19 trường hợp trên.

Sự ân xá được nộp cho Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao.

Những ai quan tâm đến việc nộp đơn xin lệnh khoan hồng có thể truy cập trang web này, tải xuống hướng dẫn của chính quyền về sự khoan hồng của chính quyền tại đây và tải xuống đơn xin lệnh khoan hồng tại đây.