SANTA FE – Các hộ gia đình ở New Mexico nhận trợ cấp Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ lại nhận được số tiền tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ trong tháng 7, Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico công bố hôm nay.

Trong bốn tháng qua, các hộ gia đình diện SNAP nào chưa nhận được số tiền trợ cấp SNAP tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ đã nhận được khoản tăng lợi ích của họ để mang lại cho họ số tiền tối đa. Những khoản gia tăng này được thực hiện để giúp giảm bớt hoàn cảnh khó khăn cho người New Mexico trong đại dịch COVID-19.

“HSD cam kết giúp người New Mexico có đủ thức ăn trên bàn trong thời gian chưa từng có này khi nhiều người đang phải đối mặt với sự bất ổn về kinh tế và mất an ninh lương thực,” Karmela Martinez, giám đốc bộ phận hỗ trợ thu nhập của HSD, người điều hành chương trình SNAP, chính thức gọi là tem thực phẩm. “Hỗ trợ khẩn cấp này sẽ giúp giải quyết nhu cầu thực phẩm trong cộng đồng của chúng ta.”

Các hộ gia đình diện SNAP sẽ tự động nhận được phần giao thêm theo cùng cách họ nhận được lợi ích hiện tại của họ. Bổ sung tháng 7 sẽ có sẵn cho người nhận SNAP vào ngày phát hành thường kỳ của họ.

Các cá nhân đang tìm cách nộp đơn xin trợ cấp SNAP có thể đăng ký trực tuyến thông qua www.yes.state.nm.us  hoặc qua điện thoại theo số 1-800-283-4465.

Quyền lợi SNAP được xác định theo quy mô hộ gia đình và mức thu nhập ròng. Mức thu nhập ròng được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập hộ gia đình và trừ các khoản khấu trừ cho phép. Các khoản khấu trừ được phép là các mục như: nhà ở, tiện ích, chi phí chăm sóc trẻ em và chi phí y tế. Thu nhập ròng hàng tháng sau đó được nhân với 30%, con số còn lại được trừ vào khoản phân bổ hàng tháng tối đa, và số tiền còn lại là tổng số tiền giao cho quy mô hộ gia đình này. Ngoài ra, những người đăng ký SNAP mới sẽ được chấp thuận cho quyền lợi bổ sung nêu trên.

Trên trang tiếp theo là một bảng phản ánh mức phân bổ tối đa hàng tháng cho mỗi quy mô hộ gia đình.

Quy mô hộ gia đình Tiền tháng SNAP tối đa 

1 $194

2 $355

3 $509

4 $646

5 $768

6 $921

7 $1,018

8 $1,164

+ thêm mỗi thành viên   +$146