Ăn uống trong nhà tại các quán ăn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng

Tuần này, Sở Môi trường New Mexico (NMED) đã đình chỉ giấy phép kinh doanh thực phẩm của bốn nhà hàng. Các nhà hàng này mở dịch vụ ăn uống vi phạm các sắc lệnh y tế công cộng hiện hành, gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhân viên và khách hàng của họ trong đại dịch COVID-19.

Các nhà hàng c giấy phép kinh doanh bị đình chỉ bởi NMED bao gồm:

Los Hermanitos

2400 West Main Street, Farmington 

TJ’s Diner

119 East Main Street, Farmington

Los Hermanitos 

3560 East Main Street, Farmington 

Casey’s Restaurant

209 West Broadway, Hobbs

Những nhà hàng hoạt động vi phạm luật an toàn thực phẩm nhà nước và phải ngừng mọi hoạt động ngay lập tức. Nếu không tuân thủ có thể dẫn đến các xử lý pháp lý từ Sở. Nếu các nhà hàng sửa chữa các vi phạm, họ có thể yêu cầu NMED khôi phục giấy phép kinh doanh nhà hàng của họ.

NMED cũng đã kiểm tra Jalisco Café ở Silver City vào thứ Tư, nơi đang cung cấp dịch vụ khách dùng bữa tại nhà hàng. Khi kiểm tra, nhà hàng đồng ý ngừng cung cấp dịch vụ khách dùng bữa tại nhà hàng.

NMED cũng đang tiếp tục kiểm tra việc thực thi của các địa điểm Pizza Inn ở Carlsbad và Hobbs, cũng như Khách sạn Trinity ở Carlsbad. Những nơi này vẫn tiếp tục hoạt động sau khi nhà nước đình chỉ giấy phép dịch vụ thực phẩm của họ vào đầu tuần này.

Đạo luật vệ sinh dịch vụ thực phẩm (NMSA 1978, Mục 25-1-9) ủy quyền cho NMED đình chỉ ngay lập tức giấy phép nếu “các điều kiện trong một cơ sở dịch vụ thực phẩm có nguy cơ nghiêm trọng gây bệnh tật, tổn hại nghiêm trọng về thể chất cho người tiêu thụ dịch vụ thực phẩm tại cơ sở.”