N.M. đang tìm cách giúp các nhà hàng tăng doanh thu trong đại dịch

SANTA FE – Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico đã nộp đơn xin phê duyệt của liên bang để thực hiện Kế hoạch Bữa ăn Nhà hàng (Restaurant Meals Plan, từ đây gọi là RMP), là một phương tiện tiểu bang tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chương trình RMP bổ sung cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung và sẽ tạo cho các gia đình và cá nhân ở New Mexico đủ điều kiện cho SNAP tiếp cận nhiều hơn với các bữa ăn bằng cách cho phép họ mua các bữa ăn được chuẩn bị từ các nhà hàng New Mexico tham gia chương trình.

Chương trình này có thể bao gồm các sản phẩm được bán trong quầy đồ nguội tại các cửa hàng tạp hóa tham gia.

Chương trình RMP thường có sẵn cho các cá nhân hoặc hộ gia đình đủ điều kiện tham gia SNAP và đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện sau:

  • Khuyết tật: người đang nhận trợ cấp An sinh xã hội; Lợi ích hưu trí đường sắt hàng năm; hoặc các khoản thanh toán khuyết tật khác.
  • Người cao tuổi: người từ 60 tuổi trở lên.
  • Vô gia cư: người không có nơi cư trú ban đêm cố định hoặc thường xuyên.

“Chương trình này sẽ mang lại lợi ích cho người cao niên và người khuyết tật ở New Mexico, những người có thể gặp khó khăn trong việc chuẩn bị bữa ăn cho mình. Nó cũng sẽ cung cấp cho các cá nhân và gia đình vô gia cư cơ hội mua bữa ăn nếu họ không có phương tiện để lưu trữ và nấu thức ăn,” ông David Scrase, Giám đốc Sở Dịch vụ Nhân sinh cho biết.

“Chính quyền tiểu bang tiếp tục tích cực theo đuổi các cách để giúp hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà hàng địa phương của chúng ta trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng,” Thống đốc Michelle Lujan Grisham nói. Bên cạnh các gói tài trợ trị giá hàng chục triệu đô thông qua Đạo luật CARES tiểu bang đã phân phối cho các doanh nghiệp nhỏ trên toàn tiểu bang thông qua các đối tác của tiểu ban, và bên cạnh chương trình cho vay cứu trợ đã được kích hoạt, kế hoạch này sẽ tăng lượng khách cho các nhà hàng giữa một thời điểm khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm các cơ chế để giúp các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang của chúng tôi đang bị tổn thương do đại dịch.

Các cá nhân nhận SNAP đáp ứng các điều kiện được nêu trên, có thể sử dụng thẻ EBT của họ để mua các bữa ăn từ các nhà hàng tham gia chương trình. Các nhà hàng quan tâm đến việc tham gia RMP phải nộp đơn xin phê duyệt; nếu và khi đơn được phê duyệt, HSD sẽ phổ biến thông tin về cách thức và nơi nộp đơn thông qua Bộ phận Hỗ trợ Thu nhập của tiểu bang.

Sở Dịch vụ Nhân sinh cung cấp các dịch vụ và lợi ích cho hơn 1 triệu người dân New Mexico mới thông qua một số chương trình bao gồm: Chương trình Trợ cấp y tế, Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Gia đình cần giúp đỡ (TANF), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Chương trình Hỗ trợ Trẻ em và Dịch vụ Sức khỏe Hành vi.