SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Năm đã ban hành pháp lệnh điều hành có sửa đổi, yêu cầu cách ly đối với các cá nhân đến tiểu bang New Mexico, kết hợp các điều chỉnh cho những người rời khỏi tiểu bang vì nhu cầu khẩn cấp về y tế và gia đình.

Trong khi các tiểu bang láng giềng và các vùng khác của đất nước đã và đang không tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn và hạn chế về sức khỏe cộng đồng, và trong tình hình không có chiến lược liên bang chặt chẽ để làm chậm sự lây lan của COVID-19, các cá nhân đến New Mexico từ ngoài tiểu bang, cho dù là cư dân của New Mexico hay không, phải tự cách ly trong một khoảng thời gian đủ để đảm bảo sức khỏe và an toàn công cộng không bị đe doạ.

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn công cộng và giảm thiểu sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng, những cá nhân đó phải tách biệt về mặt vật lý với những người khác ở nơi cư trú hoặc nơi ở tạm trong ít nhất 14 ngày kể từ ngày họ đến New Mexico hoặc trong thời gian sự hiện diện của họ trong tiểu bang, tuỳ cái nào ngắn hơn.

Bao gồm trong lệnh điều hành là các ngoại lệ mới sau đây:

  • Việc tự cách ly kiểm dịch bắt buộc không áp dụng cho cư dân New Mexico đã rời khỏi tiểu bang để được chăm sóc y tế.
  • Việc tự cách ly kiểm dịch bắt buộc không áp dụng đối với cư dân New Mexico đã rời khỏi tiểu bang dưới 24 giờ đối với các vấn đề liên quan đến trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Việc tự kiểm dịch bắt buộc, như trước đây, không áp dụng cho:

  • Người làm việc cho các hãng hàng không
  • Người làm việc trong ngành an toàn công cộng hoặc y tế công cộng
  • Quân nhân và người phụ thuộc của họ
  • Nhân viên liên bang
  • Người được thuê bởi một cơ quan liên bang hoặc nhà thầu quốc phòng
  • Nhân viên ứng cứu khẩn cấp và nhân viên y tế
  • Những người đến tiểu bang theo lệnh của tòa án
  • Những người được thuê hoặc ký hợp đồng bởi một doanh nghiệp thiết yếu, như được định nghĩa trong pháp lệnh y tế công cộng khẩn cấp của bang, những người đang đến New Mexico để tiến hành các hoạt động kinh doanh

Tất cả các yêu cầu hoạt động khác của lệnh y tế công cộng khẩn cấp của tiểu bang phải được áp dụng cho các nhóm cá nhân đó, bao gồm cả yêu cầu trên toàn tiểu bang phải đeo mặt che mặt mọi lúc ở nơi công cộng.

Các cá nhân đang cách ly khi đến tiểu bang có thể rời khỏi nơi cư trú hoặc nơi ở mà họ tự cách ly chỉ vì mục đích chăm sóc y tế.

Các cá nhân tự cách ly không nên cho phép người khác vào nơi cư trú hoặc nơi ở mà họ bị cách ly ngoại trừ những người chăm sóc y tế, đội ứng phó khẩn cấp hoặc các cá nhân khác do Sở Y tế chỉ định. Gia đình hoặc thành viên trong gia đình có thể đến thăm người bị cách ly, nhưng những người khách đó phải tự cách ly trong thời gian không dưới 14 ngày.

Sắc lệnh điều hành nhấn mạnh rằng cư dân tiểu bang rời New Mexico để nghỉ hè hoặc các hoạt động giải trí khác phải cách ly khi trở về tiểu bang, và nói rõ rằng những cư dân đó cách ly sau kỳ nghỉ hoặc các hoạt động giải trí khác không đủ điều kiện được nghỉ ốm có trả lương theo Đạo luật Đối phó với coronavirus Gia đình Là Trên Hết.

Các cá nhân không tuân thủ phải chịu sự cách ly không tự nguyện của Sở Y tế New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng.

Sắc lệnh 2020-056 được đính kèm với bản tin này. Nó có hiệu lực trong suốt thời giancó tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố trong Sắc lệnh 2020-004 và bất kỳ phần mở rộng nào của tuyên bố đó.

Bang New Mexico nhắc nhở cư dân:

Du lịch cho bất cứ điều gì ngoài thực sự cần thiết cho sự an toàn và phúc lợi trong đại dịch toàn cầu là một rủi ro to lớn đối với chính bạn, gia đình, cộng đồng và tiểu bang của bạn. Giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng cách giảm đi du lịch bên ngoài nhà và bên ngoài tiểu bang.