Bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần tiếp tục như thường kì

(Albuquerque, NM) – Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico (NMDWS) đã được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) thông báo rằng tuần cuối cùng cho chương trình Trợ cấp Mất Thu nhập (LWA) là vào ngày 5 tháng 9 năm 2020 do quỹ đã suy kiệt. Do thông báo này, NMDWS không thể tiếp tục các khoản thanh toán LWA sau ngày đó.

“Thống đốc Lujan Grisham muốn tất cả các cơ quan của tiểu bang đấu tranh cho mọi nguồn tài nguyên có thể có để giúp người dân New Mexico,” ông Bill McCamley, Giám đốc Sở NMDWS cho biết. “New Mexico là tiểu bang đầu tiên nộp đơn xin các quỹ này và là một trong những tiểu bang đầu tiên chi trả đến cho người dân, nhưng chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã ra quyết định dừng chương trình vì thiếu tiền. Chúng tôi tiếp tục tích cực yêu cầu Quốc hội và tổng thống đưa ra biện pháp kích thích kinh tế toàn diện cho cộng đồng của chúng ta, để có hỗ trợ cho người lao động, trường học, doanh nghiệp, chính quyền tiểu bang và địa phương.”

FEMA đã chấp thuận tài trợ cho các yêu cầu của NMDWS cho các tuần phúc lợi kết thúc ngày:

  • 1 tháng 8, 2020
  • 8 tháng 8, 2020
  • 15 tháng 8, 2020
  • 22 tháng 8, 2020
  • 29 tháng 8, 2020
  • 5 tháng 9, 2020

Các khoản thanh toán cho năm tuần đầu tiên bắt đầu được chuyển đến những người nộp đủ điều kiện vào ngày 3 tháng 9. Những khoản thanh toán này được thực hiện tách biệt với số tiền trợ cấp hàng tuần. Tuần thứ 6 và cuối cùng của các khoản thanh toán LWA bắt đầu được thực hiện trong tuần này.

NMDWS sẽ tiếp tục thanh toán cho những người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện trong sáu tuần đã được chấp thuận miễn là quỹ của FEMA vẫn còn. Người yêu cầu bồi thường sẽ tiếp tục nhận được số tiền trợ cấp hàng tuần bình thường cho bất kỳ tuần phúc lợi nào mà họ đủ điều kiện.

Chương trình Hỗ trợ Mất Thu nhập là một biện pháp khẩn cấp tạm thời để cung cấp thêm $300 mỗi tuần cho những người bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 và đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Điều khoản này được thiết lập sau khi chương trình Bồi thường Thất nghiệp Đại dịch Liên bang trị giá 600 đô la hết hạn, một phần của Đạo luật CARES.

Các quy định khác của đạo luật liên bang sẽ hết hiệu lực cho đến ngày 26 tháng 12 năm 2020. Điều này bao gồm Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch (PEUC), cung cấp thêm 13 tuần trợ cấp cho những người đã khai thác hết quyền lợi thông thường của tiểu bang và Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA), cung cấp tới 39 tuần phúc lợi cho những cá nhân tự kinh doanh hoặc không đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi của tiểu bang.