SANTA FE – Bang New Mexico, theo sắc lệnh thực thi của Thống đốc Michelle Lujan Grisham yêu cầu các du khách từ tiểu bang có nguy cơ phơi nhiễm cao cách ly, vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9, đã sửa đổi danh sách các bang .

Theo sắc lệnh thực thi nhằm bảo vệ người dân New Mexico bằng cách giảm thiểu nguy cơ lây lan từ việc di chuyển ra khỏi tiểu bang, Colorado, Oregon và Rhode Island đã được thêm vào danh sách các tiểu bang có nguy cơ phơi nhiễm cao kể từ ngày 23 tháng 9. Những cá nhân đến từ những các tiểu bang này phải cách ly trong thời gian 14 ngày hoặc suốt thời gian họ lưu trú tại bang New Mexico, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Michigan và Hawaii đã chuyển từ mức độ rủi ro cao sang mức độ rủi ro thấp, dựa theo số lương ca dương tính và tỷ lệ xét nghiệm của các bang đó.

Tính đến ngày 23 tháng 9, danh sách các bang có nguy cơ phơi nhiễm cao như sau: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas ,, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia , Wisconsin và Wyoming.

Chính phủ tiểu bang sửa đổi danh sách vào thứ Tư hàng tuần tùy theo tình trạng sức khỏe công của từng tiểu bang như được xác định trong sắc lệnh thực thi; thông tin cập nhật được duy trì trên trang chủ cv.nmhealth.org và được phổ biến hàng tuần bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho các quan chức quản lý các sân bay ở các thành phố hoặc các quận trong tiểu bang. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về việc đi du lịch trên trang web của Sở Du lịch New Mexico.

LỆNH CÁCH LY CỦA TIỂU BANG

Các tiểu bang có nguy cơ phơi nhiễm cao: Những người đến New Mexico từ các tiểu bang có tỷ lệ  người dân dương tính 5% trở lên trong mỗi kì 7 ngày, hoặc có tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính lớn hơn 80 trên 1 triệu cư dân, phải tách biệt khỏi những người khác có cùng nơi cư trú hoặc ít nhất 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào New Mexico hoặc trong thời gian họ có mặt tại tiểu bang, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Các tiểu bang có nguy cơ phơi nhiễm thấp hơn: Những người đến từ các tiểu bang có tỷ lệ dương tính 5% hoặc thấp hơn trong mỗi kì 7 ngày, hoặc có tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính thấp hơn 80 trên 1 triệu cư dân không bắt buộc phải tự cách ly. Việc tự cách ly vẫn được khuyến cáo đối với những người đến từ các tiểu bang này. Họ được khuyến khích xét nghiệm COVID-19 trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi họ đến tiểu bang.

Miễn khi có xét nghiệm âm tính: Những người có thể xuất trình tài liệu về xét nghiệm COVID-19 âm tính hợp lệ được thực hiện trong vòng 72 giờ trước hoặc sau khi nhập cảnh vào New Mexico được miễn yêu cầu cách ly 14 ngày, bất kể họ đến từ bang nào. Những người đã làm xét nghiệm COVID-19 phải tự cách ly hoặc tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Quyền miễn trừ này không áp dụng cho những người nhập cảnh vào New Mexico sau khi đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ.

TUÂN THỦ

Những cá nhân bị cách ly khi nhập cảnh từ các tiểu bang có nguy cơ cao có thể rời khỏi nơi cư trú hoặc nơi ở mà họ đang tự cách ly chỉ với mục đích chăm sóc y tế.

Cá nhân tự cách ly không được cho người khác vào nơi cư trú hoặc nơi ở mà họ bị cách ly, trừ những người chăm sóc y tế, cấp cứu hoặc những cá nhân khác do Sở Y tế chỉ định. Các thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình có thể đến thăm một người đã được cách ly, nhưng những người đến thăm đó sau đó phải tự cách ly trong thời gian không dưới 14 ngày.

Các cá nhân không tuân thủ sẽ bị Sở Y tế New Mexico kiểm dịch không tự nguyện theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng.