SANTA FE – Các quan chức tài chính và doanh thu hàng đầu của chính quyền tiểu bang hôm thứ Tư đã trình bày dự báo doanh thu mới nhất của tiểu bang cho Ủy ban Tài chính, công bố một triển vọng tài chính về mặt tổng thể tích cực hơn ở New Mexico so với dự báo vào tháng Sáu – mặc dù vẫn còn nhiều yếu tố chưa biết chắc, bao gồm cả khung thời gian và kích cỡ của gói kích thích liên bang trong thời gian sắp tớ, cũng như tình hình diễn tiến và tác động kinh tế của COVID-19.

Nhóm Ước tính Doanh thu Đồng thuận, bao gồm các nhà kinh tế của cơ quan nhà nước và các nhà kinh tế từ Ủy ban Tài chính Lập pháp, đang dự báo triển vọng doanh thu sẽ cải thiện cho các Năm tài chính 2021 và 2022 so với ước tính tháng 6 của nhóm. Đối với Năm tài chính 2021, khoản doanh thu dự báo vào tháng 9 cao hơn ước tính tháng 6 từ 460 triệu đến 1,35 tỷ đô la. Đối với Năm tài chính 2022, khoản doanh thu dự báo của tháng 9 cao hơn từ 572 triệu đến 1,41 tỷ đô la so với ước tính của tháng 6.

Ngoài ra, các hoạt động theo dõi doanh thu cùng với dữ liệu sơ bộ cho thấy doanh thu của Năm tài chính 2020 đang ở mức hơn 500 triệu đô la cao hơn so với ước tính tháng 6. Dự báo doanh thu được cải thiện cho thấy tổng dự trữ quỹ chung sẽ tăng lên khoảng 29,4 phần trăm của các khoản trích lập định kỳ, tương đương 2,1 tỷ đô la, vào cuối Năm tài chính 2020. Chính quyền Lujan Grisham đã liên tục nhấn việc tích cực giữ nguồn dự trữ như một nền tảng quan trọng để cung cấp sự linh hoạt phòng các bối cảnh tài chính khó lường và gay go.

Kiêm Giám đốc Sở Tài chính và Hành chính Deborah Romero cho biết: “Bất chấp nhiều bất ổn kinh tế, nhà nước chúng ta đang nỗ lực tiến lên để đảm bảo tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho người dân New Mexico. Có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể kiểm soát việc chi tiêu và phân bổ quỹ của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện một cách sát sao, thận trọng, và tính toán kỹ lưỡng đối với ngân sách và chi tiêu chung của mình. Tương lai không ai dám chắc, nhưng cách tiếp cận của chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục giúp New Mexico có cươmg vị tốt nhất có thể.”

“May mắn thay, tiểu bang đã thận trọng tiết kiệm các khoản thu bất thường từ dầu hoả kiếm được trong hai năm qua để xây dựng nguồn dự trữ tiền của New Mexico lên mức cao nhất trong lịch sử tiểu bang,” Giám đốc sở Thuế vụ và Doanh thu Stephanie Schardin Clarke cho biết. “Sự thận trọng trong việc xây dựng nguồn dự trữ và kiểm soát việc tăng chi tiêu mang lại cho New Mexico sự linh hoạt cần thiết để vượt qua cuộc suy thoái kinh tế hiện tại và cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, cùng lúc đảm bảo rằng các dịch vụ quan trọng của chính phủ vẫn sẵn sàng cho những công dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi.