SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

   QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ

NGÀY 5 THÁNG 11, NĂM 2020

Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, khuyến cáo và các sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa đổi các sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng trước đây nhằm hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời đưa ra các hạn chế bổ sung đối với các cuộc tụ tập đông người do ảnh hưởng của COVID-19.

LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng được sửa đổi này là sửa đổi các hạn chế đối với các cuộc tụ tập đông người và hoạt động kinh doanh, được áp dụng để đối phó với sự lây lan của bệnh coronavirus mới 2019 (“COVID-19”). Các biện pháp tiếp tục giãn cách xã hội và tự kiểm dịch là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng do những tác động tàn phá có nguy cơ diễn ra trong tình hình gia tăng nhanh chóng các trường hợp COVID-19 ở New Mexico. Mặc dù lệnh này tiếp tục một số hạn chế có nới lỏng đối với các cuộc tụ tập đông người và hoạt động kinh doanh, chỉ thị cốt lõi cơ bản cho tất cả các những động thái về y tế công được đề ra trước đây vẫn còn nguyên giá trị; tất cả người New Mexico nên ở trong nhà chỉ trừ phi cần các dịch vụ thiết yếu nhất. Khi người New Mexico không ở nhà, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tránh xa xã hội và đeo khăn che mặt để giảm thiểu rủi ro. Những hy sinh này là sự đóng góp tốt nhất mà mỗi cá nhân chúng ta có thể làm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của đồng bào và tiểu bang nói chung. Vì những mục tiêu này, Lệnh này và các ngoại lệ đề ra nên được hiểu theo nghĩa hẹp là khuyến khích người New Mexico ở lại nhà của họ trừ các hoạt động thiết yếu nhất.

Lệnh nêu ra CHỈ THỊ như sau:

 1. Tất cả các văn bản hướng dẫn và tư vấn hiện hành của Sở Y tế vẫn còn hiệu lực.
 2. Các Sắc Lệnh Khẩn Cấp Y Tế Công Cộng sau đây vẫn có hiệu lực trong suốt Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng hiện tại và mọi gia hạn tiếp theo của Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đó hoặc cho đến khi sắc lệnh  được sửa đổi hoặc hủy bỏ:
  • A. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng ngày 13 tháng 3 năm 2020 để tạm thời hạn chế việc đến thăm nhà điều dưỡng do COVID-19;
  • B. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng Ngày 30 tháng 4 năm 2020 sửa đổi các hạn chế tạm thời đối với các dịch vụ, thủ tục và phẫu thuật chăm sóc sức khỏe không cần thiết; và
  • C. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng ngày 24 tháng 3 năm 2020 tạm thời quy định việc bán và phân phối thiết bị bảo hộ cá nhân bị thiếu hụt do COVID-19 gây ra.
  • D. Lệnh Khẩn cấp Y tế Công cộng ngày 3 tháng 9 năm 2020 làm rõ rằng các điểm bỏ phiếu bầu vẫn tiếp tục mở cửa theo Luật bầu cử và áp đặt các hạn chế nhất định về giãn cách xã hội đối với các điểm bầu cử.

3. Sắc lệnh Y tế Công cộng ngày 22 tháng 10 năm 2020 nêu rõ các các văn bản hướng dẫn, khuyến cáo và các sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; Sửa đổi Lệnh Khẩn cấp Y tế Công cộng trước đây giới hạn Các Tổ chức Kinh doanh và Phi lợi nhuận và Cung cấp Các Hạn chế Bổ sung đối với Tụ tập Đám đông Do COVID-19 theo đây được sửa đổi như sau:

SẮC LỆNH

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 13 tháng 11 năm 2020;

XÉT RẰNG, COVID-19 tiếp tục lan rộng ở New Mexico và trên toàn quốc. Kể từ khi Sắc Lệnh hành pháp 2020-004 được ban hành, các ca nhiễm COVID-19 xác nhận ở New Mexico đã tăng lên hơn 34.000 và các ca được xác nhận ở Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 7,8 triệu, với mức tăng đột biến gần đây về số ca ở một số bang lân cận của chúng ta ;

XÉT RẰNG, sự lan rộng hơn nữa của COVID-19 ở Bang New Mexico gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi và tài sản của cư dân trong Bang do bệnh tật từ COVID-19, nghỉ làm do bệnh (đặc biệt là trong các lực lượng bảo đảm an toàn công cộng và thực thi pháp luật và những người tham gia vào các hoạt động và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của tiểu bang), việc di dời người có thể xảy ra, và đóng cửa trường học hoặc những nơi tụ tập công cộng khác;

XÉT RẰNG, giãn cách xã hội và thường xuyên sử dụng khăn che mặt phù hợp ở nơi công cộng là những cách hiệu quả nhất người dân New Mexico có thể giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu tác động tàn phá tiềm tàng của đại dịch này ở New Mexico; và

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 24-1-1 đến -40, Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 2-10A-1 đến -19 , Đạo luật Sở Y tế, NMSA 1978, Mục 9-7-1 đến -18, và quyền hạn cảnh sát theo hiến pháp vốn có của chính quyền bang New Mexico, để giữ gìn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồng, áp dụng cách ly và kiểm dịch, đóng cửa nơi công cộng và cấm tụ tập đông người khi Sở Y tế thấy cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Billy J. Jimenez, Giám đốc Lâm thời của Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây tuyên bố sự bùng phát hiện tại của COVID-19 là một tình trạng sức khỏe cộng đồng quan trọng như được định nghĩa trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico, NMSA 1978, Mục 24-1- 2 (A) là một bệnh nhiễm trùng, một căn bệnh, một hội chứng, một triệu chứng, một thương tích hoặc một mối đe dọa khác có thể xác định được ở cấp độ cá nhân hoặc cộng đồng và có thể được dự kiến một cách hợp lý sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, và có khả năng gây ra mối đe dọa có tác hại đáng kể đối với người dân New Mexico.

Các định nghĩa sau được sử dụng trong Sắc Lệnh này:

Định nghĩa: Như được sử dụng trong Sắc Lệnh y tế công cộng này, các thuật ngữ sau sẽ có ý nghĩa được cung cấp dưới đây, ngoại trừ trường hợp ngữ cảnh rõ ràng yêu cầu có nghĩa khác:

 1. “Hộ kinh doanh thiết yếu” có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận nào thuộc một hoặc nhiều loại sau:

a. Các hoạt động chăm sóc y tế bao gồm bệnh viện, các phòng mạch, các dịch vụ chăm sóc cấp cứu thú nuôi hoặc gia súc, nhà thuốc, buôn bán sỉ và phân phối thiết bị y tế, các nhân viên chăm sóc y tế tận nhà hoặc săn sóc cho người cao niên, các cơ sở nha khoa cấp cứu, các viện dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc ý tế tại gia, các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở chăm sóc theo nhóm, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trung cấp cho những người có khuyết tật về trí tuệ hoặc chậm phát triển, các viện dưỡng lão có chăm sóc y tế, các nhà cung cấp chăm sóc y tế tại nhà, các nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp vật tư hoặc thiết bị y tế;

b. Nhà tế bần, ngân hàng lương thực, hoặc các dịch vụ khác cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người nghèo hoặc túng quẫn;

c. Các cơ sở giữ trẻ;

d. Các tiệm tạp hoá, tất cả các cửa hàng bán đồ ăn thức uống, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, các chợ của nông dân hoặc các người bán hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, và các cơ sở kinh doanh có doanh thu chủ yếu từ việc bán thức ăn đóng hộp, đồ ăn khô, trái cây và rau quả tươi, thức ăn vật nuôi, thức ăn gia súc và các cửa hàng bán đồ cho gia súc, thịt bò heo, cá, thịt gà tươi sống, và bất kì những sản phẩm tiêu dùng gia đình khác;

e. Nông trại, trang trại và các cơ sở trồng trọt chăn nuôi, chế biến và đóng gói thức ăn.

f. Các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, xây dựng công trình công cộng, xây dựng và bảo trì công trình thương mại hoặc dân dụng, công tác vận hành phi trường, giao thông công cộng, hãng máy bay, taxi, các nhà cung cấp giao thông tư, nước, điện, ga, khoan dầu, lọc dầu, các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu và phát triển nguyên liệu hạt nhân, những cá nhân phụ trách xây sửa đường và đường cao tốc, thu và thải chất thải dạng rắn, thu, xử lý và thải vật liệu tái chế, đường cống thoát nước, các nhà cung cấp dữ liệu và internet, các trung tâm dữ liệu, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, và các hệ thống viễn thông;

g. Các hoạt động sản xuất  trong quá trình chế biến thực phẩm, sản xuất chất xúc tác, hóa chất, phân bón, thuốc, dược phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm giấy dùng trong gia đình, vi điện tử, chất bán dẫn, các nhà sản xuất kim loại chính, thiết bị điện tử, thiết bị gia dụng, và các nhà sản xuất linh kiện, và các nhà sản xuất thiết bị giao thông;

h. Các dịch vụ cần thiết để giữ gìn vệ sinh an toàn cho các khu dân cư hoặc các ngành nghề thiết yếu bao gồm dịch vụ an ninh, dịch vụ canh gác giám sát, thợ nước, thợ điện, và những tay nghề khác;

i. Các dịch vụ chăm sóc thú y và gia cầm, trại thú vật và các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhận nuôi thú cưng, dịch vụ tắm chải, giữ thú và lưu trú tạm thời;

j. Các dịch vụ phương tiện truyền thông đại chúng;

k. Các cơ sở sửa xe máy, sửa xe đạp, và các nhà bán lẻ có phần lớn doanh thu từ việc bán sản phẩm sửa xe;

l. Các dịch vụ công ích, bao gồm cả nhà thầu và người cung cấp, hỗ trợ tham gia sản xuất điện, phân phối và vận chuyển xăng dầu, cung cấp nước và thoát nước;

m. Các cửa hàng kim khí điện máy;

n. Hiệu giặt tự động, tiệm giặt ủi hay giặt khô;

o. Nhà mai táng, hỏa táng hoặc nghĩa trang;

p. Các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, nhà cung cấp bảo hiểm, các dịch vụ lương và biên chế, dịch vụ môi giới, và các công ty quản lý đầu tư;

q. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi thư và vận chuyển hàng hóa;

r. Các phòng thí nghiệm và các nghiệp vụ quốc phòng và an ninh quốc gia hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ hoặc một nhà thầu cho chính phủ Hoa Kỳ, hoặc một thực thể liên bang;

s. Các dịch vụ chuyên môn, như là dịch vụ kế toán, pháp lý, nhưng chỉ ở những nơi cần thiết để hỗ trợ tuân thủ các hoạt động được công nhận pháp lý; và

t. Các khâu hậu cần hoặc doanh nghiệp lưu kho, vận chuyển hoặc giao hàng tạp hoá, thức ăn, đồ dùng hoặc dịch vụ một cách trực tiếp đến khu dân cư hoặc nhà bán lẻ.

(2) “Hộ kinh doanh tiếp xúc gần” bao gồm hiệu cắt tóc, tiệm làm tóc, phòng tập thể dục, lớp thể dục nhóm, tiệm xăm, tiệm làm móng, spa, tiệm mát-xa, phòng khám thẩm mỹ, tiệm tắm nắng, tour du lịch bè có hướng dẫn viên, tham quan bằng khinh khí cầu có hướng dẫn viên, sân chơi bowling, sân trượt băng, và các dịch vụ huấn luyện thể dục thể thao cá nhân.

(3) “Cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” bao gồm nhà hàng, nhà máy bia, nhà máy rượu, nhà máy chưng cất, quán cà phê, cửa hàng cà phê hoặc các cơ sở tương tự khác cung cấp đồ ăn hoặc thức uống. Theo mục đích của phần này, “nhà máy bia” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, § 60-6A-26.1 (2019); “cơ sở chưng cất” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, §60-6A-1 (2019); và “xưởng rượu” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, § 60-A-11 (2019).

(4) “Nhà thờ cúng” có nghĩa là bất kỳ nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo hoặc các không gian tụ họp khác, nơi mọi người tụ tập để thực hiện niềm tin tôn giáo của họ.

(5) “Các phương tiện giải trí tiếp xúc gần” bao gồm rạp chiếu phim trong nhà, bảo tàng trong nhà với màn hình hoặc triển lãm tương tác và các địa điểm tương tự khác, sân gôn mini, các khu trò chơi, quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ, địa điểm biểu diễn, sân go-kart, đường đua ô tô, địa điểm giải trí dành cho người lớn, và những nơi vui chơi hoặc giải trí khác. Theo mục đích của phần này, “quán bar” được định nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào có hơn một nửa doanh thu từ việc bán rượu trong năm tài chính trước đó.

(6) “Các cơ sở giải trí ngoài trời” bao gồm sân gôn ngoài trời, hồ bơi công cộng, sân tennis ngoài trời, chương trình dành cho thanh thiếu niên, chương trình biểu diễn chăn nuôi của thanh niên, hoạt động người dân tự hái trái và mê cung ngô, đường đua ngựa, vườn bách thảo, vườn thú ngoài trời và công viên bang New Mexico.

(7) “Nơi lưu trú” có nghĩa là tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, công viên RV và cho thuê kỳ nghỉ ngắn hạn.

(8) “Mặt bằng bán lẻ” có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối và bao gồm các “doanh nghiệp thiết yếu” được xác định trong các danh mục ở trên: 1 (d), (1) k, (1) m và ( 1) n.

(9)“Tụ tập đám đông” có nghĩa là bất kỳ cuộc tụ tập công khai, tụ tập riêng tư, sự kiện có tổ chức, buổi lễ, cuộc diễu hành, môn thể thao tiếp xúc nghiệp dư có tổ chức, hoặc nhóm họp khác quy tụ nhiều hơn năm (5) cá nhân trong một phòng đơn hoặc không gian kết nối, không gian ngoài trời hạn chế hoặc một không gian ngoài trời. “Tụ tập đám đông” không bao gồm sự hiện diện của hơn năm (5) cá nhân nơi những cá nhân đó thường xuyên cư trú. “Tụ tập đám đông” không bao gồm các cá nhân là công chức, viên chức trong quá trình và phạm vi công việc của họ.

(10) “Thực hành An toàn COVID” (“CSPs”) là những chỉ thị, hướng dẫn và khuyến nghị dành cho doanh nghiệp và các hoạt động công cộng khác được nêu ra và ghi nhớ trong tài liệu có tiêu đề “Tất cả New Mexico chung tay: Thực hành An toàn COVID cho Cá nhân và Người sử dụng lao động” . Bạn có thể lấy tài liệu đó tại đường dẫn sau https://cv.nmhealth.org/covid-safe-practices.

TÔI TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO NHƯ SAU:

 1. Trừ khi được quy định ở những mục khác trong Sắc Lệnh này, mọi “tụ tập đám đông” đều bị cấm theo quyền hạn và thẩm quyền quy định trong Đạo luật Y tế Công cộng. Một cuộc diễu hành trong nhà hoặc ngoài trời dưới bất kỳ hình thức nào là một cuộc tụ tập đông người; Do đó, các cuộc diễu hành bị cấm theo Lệnh này.
 2. “Doanh nghiệp thiết yếu” có thể mở cửa nhưng phải tuân thủ (các) biện pháp “Thực hành an toàn COVID (CSP)” thích hợp của (các) mục “Tất cả New Mexico chung tay: Thực hành an toàn COVID cho Cá nhân và Chủ lao động” và bất kỳ hạn chế nào về sức chứa đã xác định. “Doanh nghiệp thiết yếu” được xác định là “mặt bằng bán lẻ” không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên của doanh nghiệp, theo xác định của cơ quan cứu hỏa hoặc sở cứu hỏa có liên quan. Hơn nữa, một “cơ sở kinh doanh thiết yếu” được xác định là “không gian bán lẻ” không được cho phép một người không đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt nhiều lớp vào cơ sở ngoại trừ trường hợp người đó có văn bản miễn trừ từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 3. “Hộ kinh doanh có tiếp xúc gần” có thể hoạt động với tối đa 25% sức chứa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên của doanh nghiệp, theo quyết định của cảnh sát cứu hỏa hoặc sở cứu hỏa có liên quan. Các làn chơi bowling chỉ có thể mở để chơi giải đấu và phải tuân thủ các giới hạn về sức chứa và tất cả các CSP hiện hành bao gồm cả đeo mặt nạ. Các sân trượt băng chỉ có thể hoạt động để luyện tập nếu đặt trước.
 4. “Cơ sở giải trí tiếp xúc gần” phải vẫn đóng cửa.
 5. “Cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” có thể cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa trong bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan. “Cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” lựa chọn cung cấp dịch vụ ăn uống trong nhà phải đảm bảo có khoảng cách giữa các bàn ít nhất là 6 feet. Không quá sáu khách hàng được ngồi trong bất kỳ bàn đơn nào, Không được phép ngồi quầy bar hoặc quầy. Dịch vụ ăn uống chỉ được cung cấp cho những khách hàng đã ngồi tại bàn, và khách không được dùng thức ăn hoặc đồ uống khi đang đứng. Để hoạt động cung cấp dich vụ ăn uống trong nhà sau ngày 30 tháng 10 năm 2020, “cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” phải hoàn thành khoá đào tạo Chứng nhận An toàn NM, cung cấp tại https://nmsafecertified.org, đồng thời tuân thủ tất cả các yêu cầu của Chứng nhận An Toàn NM, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi: kiểm tra các triệu chứng COVID-19 của khách và nhân viên trước cửa ra vào, đồng thuận với kiểm tra tại chỗ của Sở Y tế cho các nhân viên có triệu chứng, và lưu giữ thông tin truy tìm liên lạc trong 3 tuần. Tất cả các “cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống”, dù có tuân thủ các yêu cầu Chứng nhận An toàn NM, có thể cung cấp dịch vụ ăn uống tại các khu vực chỗ ngồi ngoài trời lên tới 75%, nếu áp dụng được. Trong mọi trường hợp, các bàn trong khu vực ăn uống ngoài trời phải được đặt cách nhau ít nhất sáu feet. Không quá sáu khách hàng được ngồi ở bất kỳ bàn nào. Khách hàng phải ngồi mới được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống trừ khi gọi đồ ăn mang đi. Không được phép có chỗ ngồi trong quầy bar hoặc quầy. “Các cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” có thể cung cấp dịch vụ mang đi hoặc dịch vụ giao hàng nếu pháp luật cho phép. Bất kỳ cơ sở ăn uống nào được phép phục vụ rượu phải đóng cửa dịch vụ tại chỗ trước 10:00 PM và phải đóng cửa đến 4h sáng. “Các cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” có thể cung cấp dịch vụ giao hàng sau 10h tốt, nhưng không khách hàng nào được phép vào trong quán.
 6. “Nhà thờ cúng” có thể tổ chức các dịch vụ và các chức năng khác, trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc cung cấp dịch vụ thông qua các phương tiện nghe nhìn. “Nhà thờ cúng” không được vượt quá 40% sức chứa tối đa của bất kỳ tòa nhà khép kín nào, theo xác định của cơ quan cứu hỏa hoặc sở cứu hỏa liên quan.
 7. “Các cơ sở giải trí ngoài trời” có thể hoạt động với điều kiện tuân thủ quy định thích hợp “Tất cả New Mexico chung tay: Thực hành an toàn COVID cho Cá nhân và Chủ lao động”. Hơn nữa, các công viên tiểu bang sẽ chỉ mở cửa cho cư dân NM. Các trung tâm phục vụ du khách và bất kỳ không gian trong nhà nào khác tại các công viên tiểu bang sẽ vẫn đóng cửa. Điều kiện để đi vào công viên quốc gia là tất cả người tham quan phải đưa ra 1 trong những bằng chứng lưu trú ở bang như sau: biển số xe NM, giấy phép lái xe NM hoặc giấy nhận diện bang NM, giấy đăng kí xe hơi ở NM, giấy liên bang chứng nhận lưu trú, hoặc một giấy chứng nhận quân đội. Phân cục Công viên Tiểu bang được chỉ đạo gia hạn việc sử dụng các giấy pháp cắm trại hằng năm được mua sau tháng Ba năm 2019 với một khoảng thời gian quyết định bởi Phân cục Công viên Tiểu bang, điều này liên quan đến ngày hết hạn nguyên thuỷ, với lý do công viên tiểu bang phải đóng cửa không cho phép cắm trại. Thêm vào đó, các hồ bơi công cộng bị hạn chế không được quá mười (10) người bơi cùng 1 lúc. Khu vực chơi nước sẽ bị đóng. Các đường đua ngựa không được cho người xem vào.
 8. “Những nơi lưu trú” đã hoàn thành khóa đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM được cung cấp tại http://nmsafecertified.org có thể hoạt động tới 60% công suất tối đa. Tất cả các “nơi lưu trú” khác sẽ không hoạt động với tỷ lệ cho thuê phòng hơn sức chứa tối đa 25%. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân New Mexico hoặc các cá nhân sử dụng “nơi lưu trú” dài ngày, làm nhà ở tạm thời hoặc cho mục đích cách ly sẽ không được tính trong việc xác định sức chứa tối đa.
 9. Bất kỳ doanh nghiệp nào không được xác định là “kinh doanh thiết yếu”, “kinh doanh tiếp xúc gần”, “cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống”, “nhà thờ cúng”, “cơ sở giải trí tiếp xúc gần”, “cơ sở giải trí ngoài trời” hoặc “nơi lưu trú”có thể mở cửa với điều kiện là tổng số người ở trong doanh nghiệp không vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên của doanh nghiệp, theo quyết định của cơ quan cứu hỏa hoặc sở cứu hỏa liên quan.
 10. Bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả doanh nghiệp và nhà thờ cúng, hoạt động theo sắc lệnh y tế công cộng này phải tuân thủ (các) phần “Thực hành an toàn COVID (CSP)” thích hợp của (các) mục “Tất cả New Mexico chung tay: Thực hành An toàn COVID cho Cá nhân và Người sử dụng lao động” và bất kỳ hạn chế nào về sức chứa đã xác định.
 11. Các cơ sở giáo dục tư nhân phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên từ Mẫu giáo đến Lớp 12, bao gồm cả trường học tại nhà phục vụ trẻ em không phải là thành viên trong gia đình, phải tuân thủ các yêu cầu về khẩu trang và các Thực hành An toàn COVID khác đối với việc dạy học trực tiếp được mô tả trong tài liệu “Hướng dẫn Tái nhập học”do Sở Giáo dục Công của New Mexico xuất bản vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 và được cập nhật nhiều lần sau đó và sẽ hoạt động với công suất tối đa 25% của bất kỳ không gian trong nhà khép kín cá nhân nào, chẳng hạn như bất kỳ lớp học nào, theo xác định của cơ quan liên quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc sở cứu hỏa, với sự hạn chế về sức chứa ở đây để kiểm soát bất kỳ sự khác biệt nào với “Hướng dẫn Nhập học lại.”
 12. Trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hướng dẫn khác, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt nhiều lớp ở những nơi công cộng trừ khi ăn hoặc uống. Mặt nạ có lỗ thông hơi sẽ không đáp ứng yêu cầu này.
 13. Sở Y tế New Mexico, Sở An toàn Công cộng New Mexico, Sở An ninh Nội địa và Quản lý Khẩn cấp New Mexico, Sở Môi trường, và tất cả các cơ quan ban ngành khác của Tiểu bang được ủy quyền thực hiện tất cả các bước thích hợp để đảm bảo tuân thủ Sắc lệnh này.
 14. Để giảm thiểu tình trạng thiếu nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các hàng hóa cần thiết khác, các cửa hàng tạp hóa và các nhà bán lẻ khác được hướng dẫn hạn chế bán thuốc, thiết bị y tế lâu bền, sữa bột trẻ em, tã giấy, sản phẩm chăm sóc vệ sinh và sản phẩm vệ sinh là 3 món cho mỗi cá nhân. NMSA 1978, § 12-10A-6. 
 15. Bất kỳ “cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống”, “doanh nghiệp kinh doanh có tiếp xúc gần”, “nơi lưu trú”, “mặt bằng bán lẻ” nào hoặc bất kì hộ kinh doanh nào mà có nguy cơ đến sức khoẻ công cộng một cách đáng kể, được quyết định bởi Sở Y tế,  phải đóng cửa trong một khoảng thời gian 2 tuần sau khi có bốn (4) hoặc hơn ca phản ứng nhanh trong vòng mười bốn (14) ngày. Đáp ứng các mục đích của chỉ thị này, phản ứng nhanh sẽ được đếm theo chu kì. Tuy nhiên, dù có điều khoản này, nhưng nếu một “mặt bằng bán lẻ” được Sở Y tế, sau khi tham vấn Sở Môi trường, quyết định rằng hộ kinh doanh là một nhà cung cấp thiết yếu các dịch vụ hoặc hàng hóa cho cộng đồng theo các cân nhắc địa lý, có thể được phép hoạt động.
 16. Tất cả các bảo tàng trực thuộc tiểu bang đều phải đóng cửa.

TÔI CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

 1. Sắc lệnh Y tế Công cộng này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của tiểu bang New Mexico.
 2. Sắc lệnh Y tế Công cộng tuyên bố các hạn chế dựa trên tình trạng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng sẽ không thay thế bất kỳ yêu cầu báo cáo bệnh tật nào được quy định trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico.
 3. Không có quy định nào trong Lệnh y tế công cộng này nhằm hạn chế hoặc ngăn cản chính quyền địa phương ban hành nhiều hạn chế khắt khe hơn những hạn chế mà Sắc lệnh hiện yêu cầu.
 4. Sắc Lệnh Y tế Công cộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2020.
 5. Bất kì và mọi quan chức nhà nước có thẩm quyền trao bởi Sở Y tế có thể thúc ép thi hành sắc lệnh này bằng cách đưa ra viện dẫn vi phạm, có thể dẫn đến phạt dân sự $5,000 mỗi ca vi phạm dưới luật NMSA 1978, Mục 12-10A-19.

TÔI KHUYẾN CÁO hơn nữa công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

 • Công dân New Mexico nên ở nhà và chỉ thực hiện những chuyến đi ra ngoài thực sự cần thiết cho sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của họ.
 • Các nhà bán lẻ nên thực hiện hành động thích hợp phù hợp với lệnh này để giảm thu gom tích trữ và đảm bảo rằng tất cả người dân New Mexico đều có thể mua hàng hóa cần thiết.
 • Tránh đám đông.
 • Tránh tất cả các chuyến đi lại không thiết yếu bao gồm đi máy bay và tàu du lịch.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2020,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

BILLY J JIMENEZ

QUYỀN THƯ KÝ SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO