SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

   QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ

NGÀY 9 THÁNG 12, NĂM 2020

Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng áp đặt các hạn chế tạm thời với các tiểu phẫu không thiếu yếu; cung cấp hướng dẫn với các hạn chế này

SẮC LỆNH

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 11 tháng 12 năm 2020;

XÉT RẰNG, COVID-19 là một vi rút gây chết người và đã dẫn đến 285,000 mạng sống người Mỹ toàn quốc và hơn 1,700 dân New Mexico; 

XÉT RẰNG,  các ca nhiễm được xác nhận ở Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 15.2 triệu và các ca nhiễm COVID-19 xác nhận ở New Mexico đã tăng lên hơn 110.000, với mức tăng đột biến gần đây về số ca nhiễm có nguy cơ gây quá tải bệnh viện của tiểu bang;

XÉT RẰNG, vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, Nhóm Cố vấn New Mexico đã thông báo cho Quyền Bộ trưởng Y tế rằng “Tiêu chuẩn Chăm sóc Khủng hoảng” đã được kích hoạt trong tiểu bang và việc áp dụng Tiêu chuẩn Chăm sóc Khủng hoảng trong môi trường bệnh viện là phù hợp;

XÉT RẰNG, vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã ban hành Lệnh hành pháp 2020-083 (“EO 2020-083”), nêu rõ rằng “các tiêu chuẩn ‘Chăm sóc Khủng hoảng’ có thể cần được thực hiện trong vài tuần tới và Tiểu bang của chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng đó”;

XÉT RẰNG, trong trường hợp Khẩn cấp Y tế Công cộng được công bố, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng để “sử dụng, bảo đảm hoặc sơ tán các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho mục đích công vụ.” NMSA 1978 §12-10A-6(A)(1). Sở Y tế cũng có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng để “ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng,” “đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe” “kiểm soát và giảm thiểu các nguyên nhân gây bệnh, đặc biệt là dịch bệnh,” và “duy trì và thực thi các quy tắc kiểm soát các điều kiện có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng”, NMSA 1978 §24-1-3.

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Billy J. Jimenez, Giám đốc Lâm thời của Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc tuân theo Sắc lệnh thực thi 2020-083 trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây RA LỆNH và CHỈ ĐẠO như sau:

  1. Tất cả các cơ sở chăm sóc cấp tính cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân trong tiểu bang New Mexico bị cấm không được cung cấp các tiểu phẫu không thiết yếu.
  2. Theo mục đích của Sắc lệnh này, “các tiểu phẫu không thiết yếu” bao gồm các dịch vụ có thể trì hoãn trong vòng ba (3) tháng mà không gây ra nguy cơ quá mức đến sức khoẻ của bệnh nhân. Điển hình các tiêu chí cần cân nhắc khi phân biệt giữa các quy trình thiết yếu hay không thiết yếu bao gồm: (a) đe doạ tính mạng của bệnh nhân; (b) đe doạ gây rối loạn chức năng vĩnh viễn của một thái cực, bao gồm răng, hàm và mắt; (c) đe doạ di căn và tiến triển đến giai đoạn bệnh xấu hơn; (d) chăm sóc tiền sản và hậu sản; và (e) tất cả các yếu tố khác dự trữ các nguồn lực chăm sóc y tế mà không gây ra mối đe doạ quá mức và lâu dài đối với bệnh nhân.
  3. Việc cấm tiểu phẫu không thiết yếu của Sắc lệnh này không áp dụng với: (a) việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu, hoặc các hành động cần thiết để cung cấp điều trị cho các bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp; và (b) bất kì giải phẫu nào nếu không tiến hành sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân tồi tệ đi một cách nghiêm trọng (ví dụ cắt bỏ bướu ung thu, hoặc giải phẫu để kiểm soát viêm nhiễm).
  4. Cá nhân nào cố ý vi phạm Sắc lệnh này có thể sẽ bị phạt hành chính dân sự, bao gồm phạt tiền lên đến 5000 đô cho một lần vi phạm, bên cạnh các hình phạt dân sự và tội phạm khác có thể có dưới luật. 

TÔI CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

  1. Sắc lệnh này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của tiểu bang New Mexico.
  2. Sắc lệnh Y tế Công cộng tuyên bố các hạn chế dựa trên tình trạng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng sẽ không thay thế bất kỳ yêu cầu báo cáo bệnh tật nào được quy định trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico.
  3. Sắc Lệnh Y tế Công cộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2021.

SẮC LỆNH NÀY thay thế bất kỳ sắc lệnh, tuyên bố hoặc chỉ thị nào khác trước đó có mâu thuẫn. Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian được nêu trong Lệnh trừ khi bị hủy bỏ theo cách khác.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2020,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

BILLY J JIMENEZ

QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO