SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

   GIÁM ĐỐC SỞ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRACIE C.COLLINS, M.D.

NGÀY 15 THÁNG 12, NĂM 2020

Sắc lệnh khẩn cấp có sửa đổi về y tế công cộng Thực hiện các yêu cầu bổ sung về truy tìm thông tin liên hệ đối với tất cả các phòng thí nghiệm và người nộp hồ sơ đệ trình kết quả xét nghiệm COVID-19 có tình trạng đáng chú ý cho Phân cục Dịch tễ học và Ứng phó New Mexico

XÉT RẰNG, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo về sự xuất hiện của một căn bệnh do vi-rút Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”) chưa từng lưu hành ở người, nhưng đã được phát hiện là đã lây sang người và cực kì dễ dàng lây lan từ người này sang người khác và nước này sang nước khác;

XÉT RẰNG, COVID-19 đã được xác nhận ở New Mexico kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020, khi Sở Y tế New Mexico xác nhận trường hợp cá nhân đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở New Mexico và các trường hợp nhiễm thêm đã được xác nhận mỗi ngày kể từ đó;

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 8 tháng 1 năm 2021;

XÉT RẰNG, sự lan rộng hơn nữa của COVID-19 ở Bang New Mexico gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi và tài sản của cư dân trong Bang do bệnh tật từ COVID-19, nghỉ làm do bệnh (đặc biệt là trong các lực lượng bảo đảm an toàn công cộng và thực thi pháp luật và những người tham gia vào các hoạt động và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của tiểu bang), việc phải rời bỏ nhà cửa có thể xảy ra, và đóng cửa trường học hoặc những nơi tụ tập công cộng khác, bên cạnh các vấn đề khác nữa;

XÉT RẰNG, tất cả các bác sĩ, phòng thí nghiệm, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những người khác có kiến thức về các bệnh hoặc tình trạng được đề cập trong 7.4.3.1 NMAC, Kiểm soát dịch bệnh và các điều kiện trầm trọng về sức khỏe cộng đồng, được yêu cầu cung cấp cho Phân cục Dịch tễ và ứng phó tất cả các báo cáo bao gồm cả các báo cáo điện tử của phòng thí nghiệm về các tình trạng đáng chú ý theo 7.4.3.13 (A) NMAC phải bao gồm bệnh hoặc tình trạng được báo cáo, tên bệnh nhân, dữ liệu về ngày sinh/ tuổi, giới tính, chủng tộc/ dân tộc, địa chỉ, số điện thoại và nghề nghiệp của bệnh nhân;

XÉT RẰNG, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan thêm của COVID-19 ở Bang New Mexico, Phân cục Dịch tễ và Ứng phó tiến hành truy tìm thông tin liên lạc của các trường hợp dương tính với COVID-19 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của tình trạng đáng chú ý này; và

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 24-1-1 đến -40, Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 2-10A-1 đến -19 , Đạo luật Sở Y tế, NMSA 1978, Mục 9-7-1 đến -18, và quyền hạn cảnh sát theo hiến pháp vốn có của chính quyền bang New Mexico, để giữ gìn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồng, áp dụng cách ly và kiểm dịch, đóng cửa nơi công cộng và cấm tụ tập đông người khi Sở Y tế thấy cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Tracie C. Collins, Bác sĩ, Giám đốc Được chỉ định của Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây tuyên bố sự bùng phát hiện tại của COVID-19 là một tình trạng sức khỏe cộng đồng quan trọng như được định nghĩa trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico, NMSA 1978, Mục 24-1- 2 (A) là một bệnh nhiễm trùng, một căn bệnh, một hội chứng, một triệu chứng, một thương tích hoặc một mối đe dọa khác có thể xác định được ở cấp độ cá nhân hoặc cộng đồng và có thể được dự kiến một cách hợp lý sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, và có khả năng gây ra mối đe dọa có tác hại đáng kể đối với người dân New Mexico.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO như sau:

  1. Tất cả các phòng thí nghiệm và người nộp thông tin gửi các báo cáo được yêu cầu về tình trạng đáng chú ý, bao gồm COVID-19, cho Sở Y tế tuân theo điều luật 7.4.3.13 (A) NMAC phải gửi tất cả các báo cáo đó dưới dạng điện tử bằng tin nhắn HL7 hoặc định dạng khác do Sở Y tế quy định, và phải ghi rõ trong các báo cáo này tất cả các thông tin hiện tại được yêu cầu phải nộp, bao gồm (1) bệnh hoặc tình trạng được báo cáo; (2) tên bệnh nhân, ngày sinh / tuổi, giới tính, chủng tộc / dân tộc, địa chỉ, số điện thoại của bệnh nhân và nghề nghiệp; (3) tên và số điện thoại của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép; và (4) tên cơ sở y tế hoặc phòng thí nghiệm và số điện thoại.
  2. Ngoài thông tin được yêu cầu phải báo cáo bởi điều luật 7.4.3.13 (A) NMAC, tất cả các Phân cục  Dịch tễ và Ứng phó New Mexico với mỗi báo cáo tình trạng đáng chú ý: (1) (các) địa chỉ email của bệnh nhân ); (2) tên công ty của bệnh nhân; (3) địa chỉ của công ty của bệnh nhân; (4) số điện thoại của công ty của bệnh nhân; (5) tên trường học của bệnh nhân nếu có (Mẫu giáo- Lớp 12 hoặc Cơ sở Giáo dục Đại học); và (6) địa chỉ trường học của bệnh nhân nếu có.
  3. Tất cả người nộp thông tin, tổ chức và cá nhân thu thập mẫu bệnh phẩm COVID-19 phải báo cáo Sở Y tế hàng ngày về số lượng mẫu bệnh phẩm COVID-19 đã thu thập, cùng với bất kỳ thông tin liên quan bổ sung nào theo yêu cầu của Sở, bao gồm danh tính và vị trí của phòng thí nghiệm nơi các mẫu sẽ được gửi để xử lý. Tất cả thông tin sẽ được gửi qua cổng thông tin điện tử của Sở tại https://cv.nmhealth.org/providers/list-your-screening-and-testing-location/.
  4. Bất kỳ người nào cố tình vi phạm Lệnh này đều có thể bị phạt hành chính dân sự, bao gồm tiền phạt lên đến $ 5000 cho mỗi vi phạm theo đạo luật NMSA 1978, Mục 12-10A-19, ngoài các hình phạt dân sự hoặc hình sự khác có thể có theo luật.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

  1. Lệnh này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của Bang New Mexico.
  2. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 12 năm 2020 và vẫn có hiệu lực trong thời hạn của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố lần đầu tiên trong Lệnh hành pháp 2020-004 và mọi gia hạn tiếp theo của tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đó trừ khi bị hủy bỏ. Lệnh này có thể được gia hạn phù hợp với bất kỳ chỉ đạo nào của Thống đốc.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2020,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

TRACIE C. COLLINS

GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO