SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

   GIÁM ĐỐC SỞ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRACIE C.COLLINS, M.D.

NGÀY 15 THÁNG 12, NĂM 2020

Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, cố vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa đổi các sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng trước đây để áp đặt các giới hạn từng quận do ảnh hưởng của COVID-19.

LỜI NÓI ĐẦU

Mục đích của sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng được sửa đổi này là sửa đổi các hạn chế đối với các cuộc tụ tập đông người và hoạt động kinh doanh, được áp dụng để đối phó với sự lây lan của bệnh coronavirus mới 2019 (“COVID-19”). Các biện pháp tiếp tục giãn cách xã hội và tự kiểm dịch là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng do những tác động tàn phá có nguy cơ diễn ra trong tình hình gia tăng nhanh chóng các trường hợp COVID-19 ở New Mexico. Mục đích cốt lõi của sắc lạnh này vẫn là nhấn mạnh rằng tất cả người New Mexico nên ở trong nhà chỉ trừ phi cần các hoạt động và dịch vụ thiết yếu nhất. Điều này vẫn phải được thực hiện vào lúc này, khi tiểu bang đang chứng kiến một đợt tăng cao đột biến các ca nhiễm và các bệnh viện đang dần chạm mức hoặc vượt sức chứa. Khi người New Mexico không ở nhà và ra đường, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giãn cách xã hội và đeo khăn che mặt để giảm thiểu rủi ro. Những hy sinh này là sự đóng góp tốt nhất mà mỗi cá nhân chúng ta có thể làm để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của đồng bào và tiểu bang nói chung. Vì những mục tiêu này, Lệnh này và các ngoại lệ đề ra nên được hiểu theo nghĩa hẹp là khuyến khích người New Mexico ở lại nhà của họ trừ các hoạt động thiết yếu nhất.

Lệnh nêu ra như sau:

 1. Tất cả các văn bản hướng dẫn và tư vấn hiện hành của Sở Y tế vẫn còn hiệu lực.
 2. Các Sắc Lệnh Khẩn Cấp Y Tế Công Cộng sau đây vẫn có hiệu lực trong suốt Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng hiện tại và mọi gia hạn tiếp theo của Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đó hoặc cho đến khi sắc lệnh được sửa đổi hoặc hủy bỏ:
  1. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng ngày 13 tháng 3 năm 2020 để tạm thời hạn chế việc đến thăm nhà điều dưỡng do COVID-19;
  2. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng Ngày 30 tháng 4 năm 2020 sửa đổi các hạn chế tạm thời đối với các dịch vụ, thủ tục và phẫu thuật chăm sóc sức khỏe không cần thiết; và
  3. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng ngày 24 tháng 3 năm 2020 tạm thời quy định việc bán và phân phối thiết bị bảo hộ cá nhân bị thiếu hụt do COVID-19 gây ra.
  4. Lệnh khẩn cấp về y tế công cộng  có sửa đổi ngày 15 tháng 12 năm 2020 áp dụng thêm các yêu cầu về thông tin truy tìm liên lạc cho tất cả phòng thí nghiệm và người nộp kết quả xét nghiệm có thông tin đáng kể về COVID-19 cho Phân cục Bệnh Dịch và Phản Hồi New Mexico.

3. Sắc Lệnh Khẩn cấp Y tế Công cộng ngày 2 tháng 12 năm 2020 nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, cố vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa đổi các sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng trước đây để áp đặt các giới hạn từng quận do ảnh hưởng của COVID-19 theo đây được sửa đổi như sau:

SẮC LỆNH

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 11 tháng 12 năm 2020;

XÉT RẰNG,  các ca nhiễm được xác nhận ở Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 16.6 triệu và các ca nhiễm COVID-19 xác nhận ở New Mexico đã tăng lên hơn 121.000, với mức tăng đột biến gần đây về số ca nhiễm có nguy cơ gây quá tải bệnh viện của tiểu bang;

XÉT RẰNG, COVID-19 là một vi rút gây chết người và đã dẫn đến 300,000 mạng sống người Mỹ toàn quốc và hơn 1,900 dân New Mexico; 

XÉT RẰNG, sự lan rộng hơn nữa của COVID-19 ở Bang New Mexico gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi và tài sản của cư dân trong Bang do bệnh tật từ COVID-19, nghỉ làm do bệnh (đặc biệt là trong các lực lượng bảo đảm an toàn công cộng và thực thi pháp luật và những người tham gia vào các hoạt động và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của tiểu bang), việc phải rời bỏ nhà cửa có thể xảy ra, và đóng cửa trường học hoặc những nơi tụ tập công cộng khác, bên cạnh các vấn đề khác nữa;

XÉT RẰNG, giãn cách xã hội và thường xuyên sử dụng khăn che mặt phù hợp ở nơi công cộng là những cách hiệu quả nhất người dân New Mexico có thể giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu tác động tàn phá tiềm tàng của đại dịch này ở New Mexico; và

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 24-1-1 đến -40, Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 2-10A-1 đến -19 , Đạo luật Sở Y tế, NMSA 1978, Mục 9-7-1 đến -18, và quyền hạn cảnh sát theo hiến pháp vốn có của chính quyền bang New Mexico, để giữ gìn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồng, áp dụng cách ly và kiểm dịch, đóng cửa nơi công cộng và cấm tụ tập đông người khi Sở Y tế thấy cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Tracie C. Collins, Bác sĩ, Giám đốc Được chỉ định của Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây tuyên bố sự bùng phát hiện tại của COVID-19 là một tình trạng sức khỏe cộng đồng quan trọng như được định nghĩa trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico, NMSA 1978, Mục 24-1- 2 (A) là một bệnh nhiễm trùng, một căn bệnh, một hội chứng, một triệu chứng, một thương tích hoặc một mối đe dọa khác có thể xác định được ở cấp độ cá nhân hoặc cộng đồng và có thể được dự kiến một cách hợp lý sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, và có khả năng gây ra mối đe dọa có tác hại đáng kể đối với người dân New Mexico.

ĐỊNH NGHĨA

Như được sử dụng trong Sắc Lệnh này, các thuật ngữ sau sẽ có ý nghĩa được cung cấp dưới đây, ngoại trừ trường hợp ngữ cảnh rõ ràng yêu cầu có nghĩa khác:

 1. “Hộ kinh doanh thiết yếu” có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận nào thuộc một hoặc nhiều loại sau:
 • a. Các hoạt động chăm sóc y tế bao gồm bệnh viện, các phòng mạch,  nhà thuốc, buôn bán sỉ và phân phối thiết bị y tế, các nhân viên chăm sóc y tế tận nhà hoặc săn sóc cho người cao niên, các cơ sở nha khoa cấp cứu, các viện dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc ý tế tại gia, các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở chăm sóc theo nhóm, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trung cấp cho những người có khuyết tật về trí tuệ hoặc chậm phát triển, các viện dưỡng lão có chăm sóc y tế, các nhà cung cấp chăm sóc y tế tại nhà, các dịch vụ hỗ trợ phục hồi nghiện thuốc hoặc rượu, các nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp vật tư hoặc thiết bị y tế;
 • b. Nhà tế bần, ngân hàng lương thực, hoặc các dịch vụ khác cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người nghèo hoặc túng quẫn;
 • c. Các cơ sở giữ trẻ;
 • d. Các tiệm tạp hoá, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, các chợ của nông dân hoặc các người bán hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, và các cơ sở kinh doanh có doanh thu chủ yếu từ việc bán thức ăn đóng hộp, đồ ăn khô, trái cây và rau quả tươi, thức ăn vật nuôi, thức ăn gia súc và các cửa hàng bán vật tư gia súc, thịt bò heo, cá, thịt gà thịt vịt, và bất kì những sản phẩm thức ăn thức uống khác;
 • e. Nông trại, trang trại và các cơ sở trồng trọt chăn nuôi, chế biến và đóng gói thức ăn.
 • f. Các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, xây dựng công trình công cộng, xây dựng và bảo trì công trình thương mại hoặc dân dụng, các cơ sở kho tự chứa đồ, công tác vận hành phi trường, giao thông công cộng, hãng máy bay, taxi, các công ty mạng lưới giao thông, nước, điện, ga, khoan dầu, lọc dầu, các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và đào mỏ, nghiên cứu và phát triển nguyên liệu hạt nhân, những cá nhân phụ trách xây sửa đường và đường cao tốc, trạm đổ xăng, thu và thải chất thải dạng rắn, thu, xử lý và thải vật liệu tái chế, đường cống thoát nước, các nhà cung cấp dữ liệu và internet, các trung tâm dữ liệu, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, và các hệ thống viễn thông;
 • g. Các hoạt động sản xuất  trong quá trình chế biến thực phẩm, sản xuất chất xúc tác, hóa chất, phân bón, thuốc, dược phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm giấy dùng trong gia đình, vi điện tử, chất bán dẫn, các nhà sản xuất kim loại chính, thiết bị điện tử, thiết bị gia dụng, và các nhà sản xuất linh kiện, và các nhà sản xuất thiết bị giao thông;
 • h. Các dịch vụ cần thiết để giữ gìn vệ sinh an toàn cho các khu dân cư hoặc các ngành nghề thiết yếu bao gồm dịch vụ an ninh, dịch vụ kéo xe, dịch vụ canh gác giám sát, thợ nước, thợ điện, và những tay nghề khác;
 • i. Các dịch vụ chăm sóc thú y và gia cầm, trại thú vật và các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhận nuôi thú cưng, dịch vụ tắm chải, giữ thú và lưu trú tạm thời;
 • j. Các dịch vụ phương tiện truyền thông đại chúng;
 • k. Các cơ sở sửa xe máy, sửa xe đạp, và các nhà bán lẻ có phần lớn doanh thu từ việc bán sản phẩm sửa xe;
 • l. Các dịch vụ công ích, bao gồm cả nhà thầu và người cung cấp, hỗ trợ tham gia sản xuất điện, phân phối và vận chuyển xăng dầu, cung cấp nước và thoát nước;
 • m. Các cửa hàng kim khí điện máy,
 • n. Hiệu giặt tự động, tiệm giặt ủi hay giặt khô;
 • o. Nhà mai táng, hỏa táng hoặc nghĩa trang;
 • p. Các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, nhà cung cấp bảo hiểm, các doanh nghiệp đổi tiền mặt từ cheque có giấy phép, các dịch vụ lương và biên chế, dịch vụ môi giới, và các công ty quản lý đầu tư;
 • q. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi thư và vận chuyển hàng hóa;
 • r. Các phòng thí nghiệm và các nghiệp vụ quốc phòng và an ninh quốc gia hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ hoặc một nhà thầu cho chính phủ Hoa Kỳ, hoặc một thể chế liên bang;
 • s. Các dịch vụ chuyên môn, như là dịch vụ kế toán, pháp lý, nhưng chỉ ở những nơi cần thiết để hỗ trợ tuân thủ các hoạt động được công nhận pháp lý; và
 • t. Các khâu hậu cần và doanh nghiệp lưu kho, vận chuyển hoặc giao hàng tạp hoá, thức ăn, đồ dùng hoặc dịch vụ một cách trực tiếp đến khu dân cư hoặc nhà bán lẻ, các viện trực thuộc nhà nước, hoặc cho các doanh nghiệp thiết yếu.

(2) “Hộ kinh doanh tiếp xúc gần” bao gồm hiệu cắt tóc, tiệm làm tóc, tiệm xăm, tiệm làm móng, spa, tiệm mát-xa, phòng khám thẩm mỹ, tiệm tắm nắng, tour du lịch bè có hướng dẫn viên, tham quan bằng khinh khí cầu có hướng dẫn viên.

(3) “Cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống” bao gồm nhà hàng, nhà máy bia, nhà máy rượu, nhà máy chưng cất, quán cà phê, cửa hàng cà phê hoặc các cơ sở tương tự khác cung cấp đồ ăn hoặc thức uống. Theo mục đích của phần này, “nhà máy bia” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, Mục 60-6A-26.1 (2019); “cơ sở chưng cất” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, Mục 60-6A-1 (2019); và “xưởng rượu” là những doanh nghiệp được cấp phép theo NMSA 1978, Mục 60-A-11.

(4) “Nhà thờ cúng” có nghĩa là bất kỳ nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo hoặc các không gian tụ họp khác, nơi mọi người tụ tập để thực hiện niềm tin tôn giáo của họ.

(5) “Các phương tiện giải trí tiếp xúc gần” bao gồm rạp chiếu phim trong nhà, bảo tàng trong nhà với màn hình hoặc triển lãm tương tác và các địa điểm tương tự khác, sân gôn mini, các khu trò chơi, công viên vui chơi giải trí, thuỷ cung, casino, địa điểm hoà nhạc, sân trượt băng, các địa điểm chơi thể thao chuyên nghiệp, các địa điểm tổ chức sự kiện, quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ, địa điểm trình diễn, sân go-kart, đường đua ô tô, địa điểm giải trí dành cho người lớn, và những nơi vui chơi hoặc giải trí khác. Theo mục đích của phần này, “quán bar” được định nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào có hơn một nửa doanh thu từ việc bán rượu trong năm tài chính trước đó.

(6) “Các cơ sở giải trí ngoài trời” bao gồm sân gôn ngoài trời, hồ bơi công cộng, khu trượt tuyết, sân tennis ngoài trời, chương trình dành cho thanh thiếu niên, chương trình biểu diễn chăn nuôi của thanh niên, đường đua ngựa, vườn bách thảo, vườn thú ngoài trời.

(7) “Nơi lưu trú” có nghĩa là tất cả các khách sạn, nhà nghỉ cạnh đường cao tốc, công viên RV và nơi cho thuê kỳ nghỉ ngắn hạn.

(8) “Mặt bằng bán lẻ” có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối và bao gồm các “hộ kinh doanh thiết yếu” được xác định trong các danh mục ở trên: 1 (d), (1) k, (1) m và ( 1) n.

(9)“Tụ tập đám đông” có nghĩa là bất kỳ cuộc tụ tập công khai, tụ tập riêng tư, sự kiện có tổ chức, buổi lễ, cuộc diễu hành, đám tang, hoặc nhóm họp khác quy tụ một số nhất định các cá nhân trong một phòng đơn hoặc không gian kết nối, không gian ngoài trời có rào hoặc một không gian ngoài trời mở. “Tụ tập đám đông” cũng bao gồm các sự kiện có tổ chức, trong đó các cá nhân tụ tập trong xe cộ. “Tụ tập đám đông” không bao gồm sự hiện diện của số các cá nhân nơi những cá nhân đó thường xuyên cư trú. “Tụ tập đám đông” không bao gồm các cá nhân là công nhân viên chức trong quá trình và phạm vi công việc của họ.

(10) “Thực hành An toàn COVID” (“CSPs”) là những chỉ thị, hướng dẫn và khuyến nghị dành cho doanh nghiệp và các hoạt động công cộng khác được nêu ra và ghi nhớ trong tài liệu có tiêu đề “Tất cả New Mexico chung tay: Thực hành An toàn COVID cho Cá nhân và Người sử dụng lao động” . Bạn có thể lấy tài liệu đó tại đường dẫn sau https://cv.nmhealth.org/covid-safe-practices.

KHUNG “TỪ ĐỎ SANG XANH”

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2020, TÔI CHỈ ĐẠO rằng tiểu bang sẽ mở cửa trở lại theo khuôn khổ từng quận sau:

TÓM TẮT

Sắc lệnh này đưa ra khung “Từ Đỏ đến Xanh”, bao gồm ba cấp độ hoạt động dựa trên khả năng của một quận trong việc đáp ứng các chỉ số cụ thể: Cấp độ xanh, Cấp độ vàng và Cấp độ đỏ. Một quận sẽ duy trì ở một cấp hoạt động nhất định miễn là quận đó tiếp tục đáp ứng các chỉ số được chỉ định cho cấp đó. Sở Y tế duy trì bản đồ chính thức hiển thị cấp độ hiện tại của mỗi quận tại: https://cvprovider.nmhealth.org/public-dashboard.html. Sở Y tế cập nhật bản đồ này vào thứ Tư hàng tuần. Nếu một quận không đáp ứng được các chỉ số được chỉ định cho một cấp nhất định, thì quận đó phải bắt đầu hoạt động ở các giới hạn của cấp thấp hơn trong vòng 48 giờ sau khi cập nhật bản đồ. Nếu một quận bắt đầu đáp ứng các chỉ số được chỉ định cho một cấp độ ít hạn chế hơn, thì quận đó có thể bắt đầu hoạt động ở các hạn chế của cấp độ đó ngay sau khi cập nhật bản đồ.

CÁC THƯỚC ĐO MỨC ĐỘ MỞ CỬA TRỞ LẠI

Các hạt sẽ được phân loại theo một trong các cấp độ sau:

Cấp độ Xanh: Các quận muốn hoạt động ở cấp độ này phải thoả mãn hai yếu tố dưới đây: 

 1. Tỷ lệ trường hợp COVID-19 mới không hơn 8 ca trên 100.000 dân trong khoảng thời gian hai tuần gần nhất;
 2. tỷ lệ phần trăm trung bình kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày gần nhất thấp hơn hoặc bằng 5%.

 Cấp độ Vàng: Các quận muốn hoạt động ở cấp độ này phải thoả mãn hai yếu tố dưới đây: 

 1. tỷ lệ trường hợp COVID-19 mới không hơn 8 trường hợp trên 100.000 người dân trong khoảng thời gian hai tuần gần nhất; HOẶC
 2. tỷ lệ phần trăm trung bình kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày gần nhất thấp hơn hoặc bằng 5%.

Cấp độ Đỏ: Tất cả các quận khác phải hoạt động ở cấp độ Đỏ. 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ Xanh – Các quận thuộc Cấp độ xanh phải tuân theo các yêu cầu sau:

 1. Ngoại trừ được quy định trong đoạn tiếp theo, tất cả các “tụ tập đông người” của hơn hai mươi (20) cá nhân đều bị cấm. “Tụ tập đông người” trong đó các cá nhân tụ tập xe hơi được phép miễn là việc tụ tập được giới hạn ở một trăm (100) phương tiện, không có đồ ăn hoặc thức uống được bán tại tụ điểm và tất cả các cá nhân ở trong xe của họ.
 2. Tất cả các cơ sở kinh doanh, nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận khác có thể hoạt động theo các giới hạn và hạn chế về sức chứa sau đây:
 • a. Tất cả các “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, không bao gồm những cơ sở được định nghĩa là “mặt bằng bán lẻ”, có thể hoạt động nhưng phải giới hạn hoạt động chỉ khi thực sự cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu.
 • b. “Các cơ sở kinh doanh thiết yếu” được xác định là “mặt bằng bán lẻ” có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 50% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan.
 • c. “Nhà thờ cúng” có thể tổ chức các dịch vụ tôn giáo, trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc cung cấp các dịch vụ thông qua các phương tiện nghe nhìn, nhưng không được vượt quá 50% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có liên quan.
 • d. “Các cơ sở giải trí ngoài trời” có thể hoạt động ở mức 50% công suất trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp, trong trường hợp đó, sẽ tính theo giới hạn công suất của CSP. Các phần trong nhà của “các phương tiện giải trí ngoài trời” phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong đoạn (2)h dưới đây trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp. Bất kể có quy định nào khác trong tài liệu này, các đường đua ngựa không được phép có khán giả.
 • e. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” không được cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ, ngoại trừ những nhà hàng đã hoàn thành chương trình đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM. Tất cả “cơ sở thực phẩm và đồ uống” đã hoàn thành các yêu cầu được Chứng nhận An toàn của NM, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sàng lọc khách hàng và nhân viên về các triệu chứng của COVID-19 trước khi vào cửa, đồng ý cho Sở Y tế kiểm tra tại chỗ các nhân viên có triệu chứng, yêu cầu Khách hàng đến dùng bữa cung cấp thông tin liên lạc có hạn chế nhằm mục đích truy tìm các bước tiếp xúc, và lưu giữ thông tin truy tìm các bước tiếp xúc trong vòng không dưới ba tuần có thể hoạt động với 50% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan. Tất cả các “cơ sở phục vụ ăn uống”, bất kể tuân thủ các yêu cầu trong Chứng nhận an toàn của NM hay không, có thể cung cấp dịch vụ tại các khu vực tiếp khách ngoài trời với sức chứa lên đến 75%, nếu có. Trong mọi trường hợp, các bàn phải được đặt cách nhau ít nhất sáu feet, không quá sáu khách quen được ngồi ở bất kỳ bàn nào, khách quen phải ngồi vào bàn mới được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống trừ khi gọi đồ ăn mang đi và không được phép ngồi quầy bar và chỗ ngồi ở quầy. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” có thể cung cấp dịch vụ mua mang đi, hoặc giao hàng tại nhà nếu được luật pháp cho phép.
 • f. “Những nơi lưu trú” đã hoàn thành khóa đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM được cung cấp tại https://nmsafecertified.org có thể hoạt động với 75% sứa chứa tối đa. Tất cả các “nơi lưu trú” khác sẽ không hoạt động với hơn 40% sức chứa tối đa. Hơn nữa, và bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác ở đây, bất kỳ ngôi nhà, căn hộ, chung cư hoặc không gian tương tự khác được cung cấp dưới dạng cho thuê kỳ nghỉ đều có thể hoạt động nhưng không được vượt quá mười (10) khách. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân New Mexico, những cá nhân kéo dài thời gian lưu trú tạm thời và những cá nhân đang cách ly sẽ không được tính cho mục đích xác định sức chứa tối đa.
 • g. “Các phương tiện giải trí tiếp xúc gần” không được hoạt động.
 • h. Bất kỳ pháp nhân nào không được xác định là “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, “nhà thờ cúng”, “cơ sở giải trí ngoài trời”, “cơ sở phục vụ ăn uống”, “nơi lưu trú” hoặc “cơ sở giải trí tiếp xúc gần” đều có thể hoạt động nhưng có thể không vượt quá 50% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo xác định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan.
 • i. Bảo tàng nhà nước có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 50% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan.

Cấp độ Vàng – Các quận thuộc Cấp độ vàng phải tuân theo các yêu cầu sau:

 1. Ngoại trừ được quy định trong đoạn tiếp theo, tất cả các “tụ tập đông người” của hơn mười (10) cá nhân đều bị cấm. “Tụ tập đông người” trong đó các cá nhân tụ tập xe hơi được phép miễn là việc tụ tập được giới hạn ở hai mươi lăm (25) phương tiện, không có đồ ăn hoặc thức uống được bán tại tụ điểm và tất cả các cá nhân ở trong xe của họ.
 2. Tất cả các cơ sở kinh doanh, nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận khác có thể hoạt động theo các giới hạn và hạn chế về sức chứa sau đây:
  • a. Tất cả các “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, không bao gồm những cơ sở được định nghĩa là “mặt bằng bán lẻ”, có thể hoạt động nhưng phải giới hạn hoạt động chỉ khi thực sự cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu.
  • b. “Các cơ sở kinh doanh thiết yếu” được xác định là “mặt bằng bán lẻ” có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 33% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên qua, hoặc một trăm hai mươi lăm (125) khách hàng tại địa điểm kinh doanh.
  • c. “Nhà thờ cúng” có thể tổ chức các dịch vụ tôn giáo, trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc cung cấp các dịch vụ thông qua các phương tiện nghe nhìn, nhưng không được vượt quá 33% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có liên quan.
  • d. “Các cơ sở giải trí ngoài trời” có thể hoạt động ở mức 25% công suất trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp, trong trường hợp đó, sẽ tính theo giới hạn công suất của CSP. Các phần trong nhà của “các phương tiện giải trí ngoài trời” phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong đoạn (2)i dưới đây trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp. Bất kể có quy định nào khác trong tài liệu này, các đường đua ngựa không được phép có khán giả.
  • e. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” không được cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ, ngoại trừ những nhà hàng đã hoàn thành chương trình đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM. Tất cả “cơ sở thực phẩm và đồ uống” đã hoàn thành các yêu cầu được Chứng nhận An toàn của NM, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sàng lọc khách hàng và nhân viên về các triệu chứng của COVID-19 trước khi vào cửa, đồng ý cho Sở Y tế kiểm tra tại chỗ các nhân viên có triệu chứng, yêu cầu Khách hàng đến dùng bữa cung cấp thông tin liên lạc có hạn chế nhằm mục đích truy tìm các bước tiếp xúc, và lưu giữ thông tin truy tìm các bước tiếp xúc trong vòng không dưới ba tuần. Các “cơ sở phục vụ ăn uống” đã hoàn thành đào tạo Chứng nhận An Toàn N và tuân thủ các quy định liên quan đề ra trong chương trình đào tạo có thể cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan. Tất cả các “cơ sở phục vụ ăn uống”, bất kể tuân thủ các yêu cầu trong Chứng nhận an toàn của NM hay không, có thể cung cấp dịch vụ tại các khu vực tiếp khách ngoài trời với sức chứa lên đến 75%, nếu có. Trong mọi trường hợp, các bàn phải được đặt cách nhau ít nhất sáu feet, không quá sáu khách quen được ngồi ở bất kỳ bàn nào, khách quen phải ngồi vào bàn mới được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống trừ khi gọi đồ ăn mang đi và không được phép ngồi quầy bar và chỗ ngồi ở quầy. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” có thể cung cấp dịch vụ mang theo hoặc dịch vụ giao hàng nếu pháp luật cho phép. Bất kì “cơ sở phục vụ ăn uống nào” được phép phục vụ chất có cồn phải đóng cửa dịch vụ tại chỗ trước 10h tối và phải đóng cửa cho đến 4h sáng. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” được cung cấp dịch vụ sau 10h đêm nhưng không có khách nào được ở trong cơ sở. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” có thể cung cấp dịch vụ mua mang đi, hoặc giao hàng tại nhà nếu được luật pháp cho phép.
  • f. “Những nơi lưu trú” đã hoàn thành khóa đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM được cung cấp tại https://nmsafecertified.org có thể hoạt động với 60% sứa chứa tối đa. Tất cả các “nơi lưu trú” khác sẽ không hoạt động với hơn 25% sức chứa tối đa. Hơn nữa, và bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác ở đây, bất kỳ ngôi nhà, căn hộ, chung cư hoặc không gian tương tự khác được cung cấp dưới dạng cho thuê kỳ nghỉ đều có thể hoạt động nhưng không được vượt quá năm (5) khách. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân New Mexico, những cá nhân kéo dài thời gian lưu trú tạm thời và những cá nhân đang cách ly sẽ không được tính cho mục đích xác định sức chứa tối đa.
  • g. “Các phương tiện giải trí tiếp xúc gần” không được hoạt động.
  • h. “Các cơ sở kinh doanh có ltiếp xúc gần” có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan, hoặc hai mươi (20) khách hàng bên trong tòa nhà tại bất kỳ thời điểm nào. Các đường chơi bowling chỉ có thể mở cho các giải đấu. Các sân trượt băng chỉ có thể hoạt động để luyện tập và luyện tập thể thao nếu đặt trước.
  • i. Bất kỳ pháp nhân nào không được xác định là “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, “nhà thờ cúng”, “cơ sở giải trí ngoài trời”, “cơ sở phục vụ ăn uống”, “nơi lưu trú”, “cơ sở giải trí tiếp xúc gần” hoặc “cơ sở kinh doanh có tiếp xúc gần” đều có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo xác định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan, hoặc một trăm hai mươi lăm (125) khách hàng bên trong toà nhà tại bất kì thời điểm nào. Không kể quy định trên, khu mua sắm trong nhà có thể hoạt động, với điều kiện là tổng số người trong khu mua sắm không quá 25% sức chứa của toà nhà, và được quyết định bở cảnh sát phòg cháy và chữa cháy liên quan.
  • j. Bảo tàng nhà nước không được hoạt động.

Cấp độ Đỏ – Các quận thuộc Cấp độ Đỏ phải tuân theo các yêu cầu sau:

 1. Ngoại trừ được quy định trong đoạn tiếp theo, tất cả các “tụ tập đông người” của hơn năm (5) cá nhân đều bị cấm. “Tụ tập đông người” trong đó các cá nhân tụ tập xe hơi được phép miễn là việc tụ tập được giới hạn ở mười (10) phương tiện, không có đồ ăn hoặc thức uống được bán tại tụ điểm và tất cả các cá nhân ở trong xe của họ.
 2. Tất cả các cơ sở kinh doanh, nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận khác có thể hoạt động theo các giới hạn và hạn chế về sức chứa sau đây:
  • a. Tất cả các “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, không bao gồm những cơ sở được định nghĩa là “mặt bằng bán lẻ”, có thể hoạt động nhưng phải giới hạn hoạt động chỉ khi thực sự cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu.
  • b. “Các cơ sở kinh doanh thiết yếu” được xác định là “mặt bằng bán lẻ” có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan.
  • c. “Nhà thờ cúng” có thể tổ chức các dịch vụ tôn giáo, trong nhà hoặc ngoài trời, hoặc cung cấp các dịch vụ thông qua các phương tiện nghe nhìn, nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có liên quan.
  • d. “Các cơ sở giải trí ngoài trời” có thể hoạt động ở mức 25% công suất trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp, trong trường hợp đó, sẽ tính theo giới hạn công suất của CSP. Các phần trong nhà của “các phương tiện giải trí ngoài trời” phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong đoạn (2)i dưới đây trừ khi có quy định khác trong CSP thích hợp. Bất kể có quy định nào khác trong tài liệu này, các đường đua ngựa không được phép có khán giả.
  • e. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” không được cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ, nhưng có thể cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời không được vượt quá 25% sức chứa, nếu có. Các bàn phải được đặt cách nhau ít nhất sáu feet, không quá sáu khách quen được ngồi ở bất kỳ bàn nào, khách quen phải ngồi vào bàn mới được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống trừ khi gọi đồ ăn mang đi và không được phép ngồi quầy bar và chỗ ngồi ở quầy. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” có thể cung cấp dịch vụ mang theo hoặc dịch vụ giao hàng nếu pháp luật cho phép. Bất kì “cơ sở phục vụ ăn uống nào” được phép phục vụ chất có cồn phải đóng cửa dịch vụ tại chỗ trước 9h tối và phải đóng cửa cho đến 4h sáng. “Các cơ sở phục vụ ăn uống” được cung cấp dịch vụ giao hàng sau 9h đêm nhưng không có khách nào được ở trong cơ sở. 
  • f. “Những nơi lưu trú” đã hoàn thành khóa đào tạo được Chứng nhận An toàn của NM được cung cấp tại https://nmsafecertified.org có thể hoạt động với 40% sứa chứa tối đa. Tất cả các “nơi lưu trú” khác sẽ không hoạt động với hơn 25% sức chứa tối đa. Hơn nữa, và bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác ở đây, bất kỳ ngôi nhà, căn hộ, chung cư hoặc không gian tương tự khác được cung cấp dưới dạng cho thuê kỳ nghỉ đều có thể hoạt động nhưng không được vượt quá năm (5) khách. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân New Mexico, những cá nhân kéo dài thời gian lưu trú tạm thời và những cá nhân đang cách ly sẽ không được tính cho mục đích xác định sức chứa tối đa.
  • g. “Các phương tiện giải trí tiếp xúc gần” không được hoạt động.
  • h. “Các cơ sở kinh doanh có ltiếp xúc gần” có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo quyết định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan, hoặc mười (10) khách hàng bên trong tòa nhà tại bất kỳ thời điểm nào. Các đường chơi bowling chỉ có thể mở cho các giải đấu. Các sân trượt băng chỉ có thể hoạt động để luyện tập và luyện tập thể thao nếu đặt trước.
  • i. Bất kỳ pháp nhân nào không được xác định là “cơ sở kinh doanh thiết yếu”, “nhà thờ cúng”, “cơ sở giải trí ngoài trời”, “cơ sở phục vụ ăn uống”, “nơi lưu trú”, “cơ sở giải trí tiếp xúc gần” hoặc “cơ sở kinh doanh có tiếp xúc gần” đều có thể hoạt động nhưng không được vượt quá 25% sức chứa tối đa của bất kỳ không gian kín nào trong khuôn viên, theo xác định của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy liên quan, hoặc bảy mươi lăm (75) khách hàng bên trong toà nhà tại bất kì thời điểm nào, tuỳ con số nào nhỏ hơn thì tính theo con số đó. Không kể quy định trên, khu mua sắm trong nhà có thể hoạt động, với điều kiện là tổng số người trong khu mua sắm không quá 25% sức chứa của toà nhà, và được quyết định bở cảnh sát phòg cháy và chữa cháy liên quan.
  • j. Bảo tàng nhà nước không được hoạt động.

CHỈ ĐẠO CĂN BẢN

Không tính đến cấp độ của từng quận, TÔI CHỈ ĐẠO rằng các chỉ đạo căn cản như sau phải được áp dụng mọi thời điểm và mọi trường hợp:

 1. Trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hướng dẫn khác, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt nhiều lớp ở những nơi công cộng trừ khi ăn hoặc uống. Mặt nạ có lỗ thông hơi sẽ không đáp ứng yêu cầu này. “Các mặt bằng bán lẻ” không được cho phép một người không mang khẩu trang hay khăn che mặt nhiều lớp vào trong cơ sở trừ khi người đó có trong tay giấy miễn trừ từ một y bác sĩ.
 2. Để giảm thiểu tình trạng thiếu nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các hàng hóa cần thiết khác, các “nhà bán lẻ” phải hạn chế bán thuốc, thiết bị y tế lâu bền, sữa bột trẻ em, tã giấy, sản phẩm chăm sóc vệ sinh là 3 món cho mỗi cá nhân.
 3. Bất kỳ “cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống”, “doanh nghiệp có tiếp xúc gần,” “nơi lưu trú”, “mặt bằng bán lẻ”, hoặc các doanh nghiệp nào khác (bao gồm “các hộ kinh doanh thiết yếu” không đúng định nghĩa là hoạt động chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, hoặc dịch vụ chăm sóc người nghèo) mà thành phần công chúng thường đến, phải đóng cửa ngay lập tức trong một khoảng thời gian mười bốn (14) ngày sau khi có bốn (4) hoặc hơn ca phản ứng nhanh trong vòng mười bốn (14) ngày. Đáp ứng các mục đích của chỉ thị này, phản ứng nhanh sẽ được đếm theo chu kì. Tuy nhiên, dù có điều khoản này, nhưng nếu một “doanh nghiệp thiết yếu” được Sở Y tế, sau khi tham vấn Sở Môi trường, quyết định rằng hộ kinh doanh là một nhà cung cấp thiết yếu các dịch vụ hoặc hàng hóa cho cộng đồng theo các cân nhắc địa lý, có thể được phép hoạt động. Hơn nữa, “các hộ kinh doanh thiết yếu” kiểm tra nhân viên nmooxi hai tuần và thường xuyên cung cấp thông tin dữ liệu truy tìm liên lạc với Sở Môi trường sẽ không phải đóng cửa dựa vào điều khoản này.
 4. Tất cả các doanh nghiệp, nhà thờ cúng và các pháp thể không lợi nhuận khác phải tuân thủ các biện pháp CSP thích hợp.
 5. Các cơ sở giáo dục tư nhân phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên từ Mẫu giáo đến Lớp 12, bao gồm cả trường học tại nhà phục vụ trẻ em không phải là thành viên trong gia đình, phải tuân thủ các yêu cầu về khẩu trang và các Thực hành An toàn COVID khác đối với việc dạy học trực tiếp được mô tả trong tài liệu “Hướng dẫn Tái nhập học”do Sở Giáo dục Công của New Mexico xuất bản vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 và được cập nhật nhiều lần sau đó và sẽ hoạt động với công suất tối đa 25% của bất kỳ không gian trong nhà khép kín cá nhân nào, chẳng hạn như bất kỳ lớp học nào, theo xác định của cơ quan liên quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc sở cứu hỏa, với sự hạn chế về sức chứa ở đây để kiểm soát bất kỳ sự khác biệt nào với “Hướng dẫn Nhập học lại.” Các trường tư phải báo cáo với Sở Giáo dục Công New Mexico tất cả các ca nhiễm COVID-19 dương tính của học sinh, nhân viên, người làm hợp đồng, và tình nguyện viên có liên quan đến trường trong vòng bốn giờ khi trường báo có ca dương tính, và nhất quán với Gói công cụ Phản hồi COVID-19 cho các trường Tiểu học Công New Mexico, cũng như và bất kì các cập nhật hoặc sửa đổi trong văn bản Gói Công cụ. Trường tư, cũng như trường công, đều có thể bị theo dõi trong hồ sơ theo dõi và đóng cửa của Sở Môi trường New Mexico, cũng như các giới hạn kèm theo nào khác.
 6. Các công viên tiểu bang sẽ chỉ mở cửa cho cư dân New Mexico sử dụng vào ban ngày. Các trung tâm du khách và bất kỳ không gian trong nhà rộng lớn nào khác tại các công viên tiểu bang sẽ vẫn đóng cửa. Theo điều kiện để vào công viên tiểu bang, tất cả du khách phải chứng minh bằng chứng cư trú thông qua một trong các văn bản sau: biển số xe New Mexico trên xe, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước New Mexico, giấy đăng ký xe hợp lệ ở New Mexico, tài liệu chứng nhận cư trú liên bang, hoặc giấy tờ tùy thân quân sự. Phân cục Công viên Quốc gia được chỉ đạo gia hạn việc sử dụng thẻ cắm trại hàng năm đã được mua sau tháng 3 năm 2019 trong một khoảng thời gian được xác định bởi  Phân cục Công viên Quốc gia liên quan đến ngày hết hạn ban đầu do việc đóng cửa các công viên của Tiểu bang không được phép cắm trại.

TÔI CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

 1. Sắc lệnh Y tế Công cộng này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của tiểu bang New Mexico.
 2. Sắc lệnh Y tế Công cộng tuyên bố các hạn chế dựa trên tình trạng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng sẽ không thay thế bất kỳ yêu cầu báo cáo bệnh tật nào được quy định trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico.
 3. Không có quy định nào trong Lệnh y tế công cộng này nhằm hạn chế hoặc ngăn cản chính quyền địa phương ban hành nhiều hạn chế khắt khe hơn những hạn chế mà Sắc lệnh hiện yêu cầu.
 4. Sắc Lệnh Y tế Công cộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực đến hết ngày 13 tháng 1 năm 2021.
 5. Sở Y tế New Mexico, Sở An toàn Công cộng New Mexico, Sở An ninh Nội địa và Quản lý Khẩn cấp New Mexico, Sở Môi trường, và tất cả các cơ quan ban ngành khác của Tiểu bang được ủy quyền thực hiện tất cả các bước thích hợp để đảm bảo tuân thủ Sắc lệnh này.
 6. Bất kì và mọi quan chức nhà nước có thẩm quyền trao bởi Sở Y tế có thể thúc ép thi hành sắc lệnh này bằng cách đưa ra viện dẫn vi phạm, có thể dẫn đến phạt dân sự $5,000 mỗi ca vi phạm dưới luật NMSA 1978, Mục 12-10A-19.

TÔI KHUYẾN CÁO hơn nữa công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

 • Công dân New Mexico nên ở nhà và chỉ thực hiện những chuyến đi ra ngoài thực sự cần thiết cho sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của họ.
 • Các nhà bán lẻ nên thực hiện hành động thích hợp phù hợp với lệnh này để giảm thu gom tích trữ và đảm bảo rằng tất cả người dân New Mexico đều có thể mua hàng hóa cần thiết.
 • Tránh đám đông.
 • Tránh tất cả các chuyến đi lại không thiết yếu bao gồm đi máy bay và tàu du lịch.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2020,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

TRACIE C. COLLINS

GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO