SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

   GIÁM ĐỐC SỞ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRACIE C.COLLINS, M.D.

NGÀY 8 THÁNG 1, NĂM 2021

Sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng Thực hiện các yêu cầu về báo cáo và tiến hành tiêm ngừa cho tất cả các nhà cung cấp vắc xin COVID-19

XÉT RẰNG, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo về sự xuất hiện của một căn bệnh do vi-rút Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”) chưa từng lưu hành ở người, nhưng đã được phát hiện là đã lây sang người và cực kì dễ dàng lây lan từ người này sang người khác và nước này sang nước khác;

XÉT RẰNG, COVID-19 đã được xác nhận ở New Mexico kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020, khi Sở Y tế New Mexico xác nhận trường hợp cá nhân đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở New Mexico và các trường hợp nhiễm thêm đã được xác nhận mỗi ngày kể từ đó;

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 5 tháng 2 năm 2021;

XÉT RẰNG, sự lan rộng hơn nữa của COVID-19 ở Bang New Mexico gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi và tài sản của cư dân trong Bang do bệnh tật từ COVID-19, nghỉ làm do bệnh (đặc biệt là trong các lực lượng bảo đảm an toàn công cộng và thực thi pháp luật và những người tham gia vào các hoạt động và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của tiểu bang), việc phải rời bỏ nhà cửa có thể xảy ra, và đóng cửa trường học hoặc những nơi tụ tập công cộng khác, bên cạnh các vấn đề khác nữa;

XÉT RẰNG, trong nỗ lực chặn đứng lây nhiễm bệnh COVID-19, tiểu bang, thông qua Sở Y tế New Mexico, đã bắt đầu phân phối vắc xin COVID-19 (từ đây gọi là “vắc xin”) cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để tiến hành tiêm ngừa cho các bộ phận dân số được xác định theo giai đoạn; 

XÉT RẰNG, việc tất cả các cơ quan chăm sóc y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, và y tá, trợ lý bác sĩ và các nhân viên chăm sóc y tế khác được Sở Y tế New Mexico uỷ quyền nhận các liều vắc xin và quản ly việc tiến hành tiêm ngừa vắc xin (được gọi chung là “nhà cung cấp vắc xin”), nộp các yếu tố dữ liệu theo yêu cầu cho Sở thông qua Hệ thống Thông tin Miễn dịch Toàn tiểu bang New Mexico là thiết yếu, thoả theo luật NMSA 1978, Mục 24-5-1 đến -15, và các thể chế báo cáo liên bang và tiểu bang khác, để theo dõi việc tiến hành tiêm ngừa vắc xin toàn tiểu bang một cách hợp lý; và

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 24-1-1 đến -40, Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 12-10A-1 đến -19 , Đạo luật Sở Y tế, NMSA 1978, Mục 9-7-1 đến -18, và quyền hạn cảnh sát theo hiến pháp vốn có của chính quyền bang New Mexico, để giữ gìn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồn.

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Tracie C. Collins, Bác sĩ, Giám đốc Được chỉ định của Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây tuyên bố rằng việc Nhà cung cấp Vắc xin báo cáo tất cả thông tin yêu cầu bởi săc lệnh này là cần thiết để đáp ứng với tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp, để đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tiếp tục cung cấp khi không có hoặc có ít dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; và để bảo đảm có một lực lượng lao động y tế cộng đồng đủ năng lực theo luật NMSA 1978, Mục 24-1-3.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO như sau:

  1. Tất cả các nhà cung cấp tiến hành tiêm ngừa vắc xin trong tiểu bang phải báo cáo tất cả yếu tố dữ liệu yêu cầu đến Sở Y tế NM trong vòng 24 tiếng sau khi tiến hành tiêm vắc xin. Thông tin về vắc xin được yêu cầu báo cáo với Hệ thống Thông tin Miễn dịch bang New Mexico bao gồm các yếu tố dữ liệu như sau: (1) tên vắc xin; (2) nhà sản xuất vắc xin; (3) số hiệu/số lô vắc xin; (4) ngày hết hạn vắc xin; (5) mã số thuốc quốc gia NDC của vắc xin, nếu có; (6) ngày tiêm vắc xin; (7) liều tiêm cho bệnh nhân; và (8) vị trí cơ thể và đường tiêm.
  2. Bên cạnh các yếu tố dữ liệu nêu trên cần cung cấp cho Hệ thống Thông tin Miễn dịch bang New Mexico, tất cả nhà cung cấp vắc xin sẽ nộp thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân cho mỗi bệnh nhân được tiêm vắc xin như sau: (1) họ; (2) tên, (3) tên lót, nếu có; (4) giới tính; (5) ngày sinh; (6) địa chỉ gửi thư; (7) địa chỉ lưu trú; (8) số điện thoại có hiệu lực; (9) chủng tộc, và (10) dân tộc.
  3. Tất cả các nhà cung cấp vắc xin phải nộp tổng số lượng vắc xin COVID-19 tồn kho VaccineFinder mỗi ngày. Emails đăng ký VaccineFinder sẽ được gửi đến các địa điểm liên hệ được xác định theo Thoả thuận Nhà cung cấp Vaccine COVID-19 của Trung tâm Ngăn ngừa và Quản lý Dịch bệnh. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo trên VaccineFinder, vui lòng đến http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccinefinder.html.
  4. Bất kì cá nhân nào vi phạm một cách cố ý Sắc lệnh này có thể bị phạt hành chính dân sự theo luật lệ hiện hành.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

  1. Lệnh này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của Bang New Mexico.
  2. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 1 năm 2021 và vẫn có hiệu lực trong thời hạn của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố lần đầu tiên trong Lệnh hành pháp 2020-004 và mọi gia hạn tiếp theo của tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đó trừ khi bị hủy bỏ. Lệnh này có thể được gia hạn phù hợp với bất kỳ chỉ đạo nào của Thống đốc.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2021,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

TRACIE C. COLLINS

GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO