SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

GIÁM ĐỐC SỞ TRACIE C.COLLINS, M.D.

NGÀY 26 THÁNG 2, NĂM 2021

Sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng Thực hiện các yêu cầu về tiến hành tiêm ngừa cho tất cả các nhà cung cấp vắc xin COVID-19 và Yêu cầu Cá nhân Cung cấp thông tin chuẩn xác khi đăng ký nhận tiêm ngừa vắc xin COVID-19

XÉT RẰNG, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo về sự xuất hiện của một căn bệnh do vi-rút Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”) chưa từng lưu hành ở người, nhưng đã được phát hiện là đã lây sang người và cực kì dễ dàng lây lan từ người này sang người khác và nước này sang nước khác;

XÉT RẰNG, COVID-19 đã được xác nhận ở New Mexico kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020, khi Sở Y tế New Mexico xác nhận trường hợp cá nhân đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở New Mexico và các trường hợp nhiễm thêm đã được xác nhận mỗi ngày kể từ đó;

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, ban hành Sắc lệnh Thực thi 2020-004 tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 5 tháng 3 năm 2021;

XÉT RẰNG, sự lan rộng hơn nữa của COVID-19 ở Bang New Mexico gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn, phúc lợi và tài sản của cư dân trong Bang do bệnh tật từ COVID-19, nghỉ làm do bệnh (đặc biệt là trong các lực lượng bảo đảm an toàn công cộng và thực thi pháp luật và những người tham gia vào các hoạt động và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của tiểu bang), việc phải rời bỏ nhà cửa có thể xảy ra, và đóng cửa trường học hoặc những nơi tụ tập công cộng khác, bên cạnh các vấn đề khác nữa;

XÉT RẰNG, trong nỗ lực chặn đứng lây nhiễm bệnh COVID-19, tiểu bang, thông qua Sở Y tế New Mexico, đã bắt đầu phân phối vắc xin COVID-19 (từ đây gọi là “vắc xin”) cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để tiến hành tiêm ngừa cho các bộ phận dân số được xác định theo giai đoạn; 

XÉT RẰNG, New Mexico đã ưu tiên việc phân bổ vắc xin theo sát với các giai đoạn đề ra bởi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC), sửa đổi các giai đoạn này cho thích hợp bảo vệ người dân New Mexico hiệu quả nhất có thể. Kế hoạch phân phối vắc xin của tiểu bang nhắm đến bảo đảm sự hoạt động liên tục của hệ thống chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ thiết yếu trong cộng đồng, để bảo vệ những người có nguy cơ tăng cao bị nhiễm các bệnh trầm trọng liên quan đến COVID-19. 

XÉT RẰNG, việc tất cả các cơ quan chăm sóc y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, và y tá, trợ lý bác sĩ và các nhân viên chăm sóc y tế khác được Sở Y tế New Mexico cho phép  (được gọi chung là “nhà cung cấp vắc xin”) nhận các liều vắc xin, quản lý việc tiến hành tiêm ngừa vắc xin, và tuân theo các giai đoạn được đề ra trong Kế hoạch Phân phối Vắc xin trong quá trình tiến hành tiêm vắc xin của họ;

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico đã phát triển một Hệ thống trực tuyến Đăng ký tiêm Vắc xin cho phép các cá nhân New Mexico đăng ký nhận tiêm Vắc xin và cung cấp thông tin về việc thoả mãn các điều kiện nhận tiêm Vắc xin trong một giai đoạn nhất định của Kế hoạch Phân phối, và việc các cá nhân cung cấp thông tin chuẩn xác là hết sức thiếu yếu để xác định rằng họ đủ điều kiện nhận tiêm Vắc xin trong một giai đoạn phân phối liên quan; và

XÉT RẰNG, Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 24-1-1 đến -40, Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, NMSA 1978, Mục 12-10A-1 đến -19 , Đạo luật Sở Y tế, NMSA 1978, Mục 9-7-1 đến -18, và quyền hạn cảnh sát theo hiến pháp vốn có của chính quyền bang New Mexico, để giữ gìn và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồng.

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Tracie C. Collins, Bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc trong toàn bộ phạm vi quyền hạn khẩn cấp của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Nguy cơ, theo đây tuyên bố rằng việc Nhà cung cấp Vắc xin khi tiến hành phân phối vắc xin thì theo sát cách phân phối theo giai đoạn yêu cầu bởi sắc lệnh này là cần thiết để đáp ứng với tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp, để đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tiếp tục cung cấp khi không có hoặc có ít dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; và để bảo đảm có một lực lượng lao động y tế cộng đồng đủ năng lực theo luật NMSA 1978, Mục 24-1-3.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO như sau:

  1. Tất cả các Nhà cung cấp Vắc xin tiến hành tiêm vắc xin trong tiểu bang phải tiêm vắc xin cho các cá nhân đủ điều kiện dựa trên giai đoạn phù hợp với Kế hoạch Phân phối Vắc xin hiện hành, như được công bố bởi Sở Y tế New Mexico.
  2. Nếu Nhà cung cấp Vắc xin có các liều vắc xin dư mà nếu không tiêm sẽ bị bỏ đi thì Nhà cung cấp Vắc xin phải cố gắng liên lạc cá nhân đủ điều kiện tiếp theo để nhận Vắc xin trước khi liều này hết hạn và ghi nhận lại các nỗ lực này. Nếu không có cá nhân đủ điều kiện nào có thể đến nhận liều vắc xin trước khi nó hết hạn, Nhà cung cấp Vắc xin có thể tiêm Vắc xin cho một cá nhân bên ngoài giai đoạn phân phối Vắc xin hiện hành.
  3. Tất cả những người đăng ký Hệ thống Đăng ký Vắc xin để nhận tiêm Vắc xin hoặc cung cấp thông tin trực tiếp cho một Nhà cung cấp Vắc xin với mục đích nhận tiêm Vắc xin phải cung cấp thông tin đúng và chuẩn xác về điều kiện nhận vắc xin của mình trong giai đoạn cung cấp vắc xin hiện hành.
  4. Các nhà cung cấp vắc xin có thể dựa vào thông tin cung cấp bởi các cá nhân trên Hệ thống Đăng ký Vắc xin hoặc được cung cấp trực tiếp bởi cá nhân chứng nhận điều kiện đủ nhận vắc xin của họ.
  5. Bất kì và mọi nhân viên tiểu bang được cho phép bởi Sở Y tế có thể thực thi lệnh này bằng cách đưa ra giấy chứng minh vi phạm cho bất kì cá nhân nào vi phạm một cách cố ý Sắc lệnh này, việc này có thể dẫn đến phạt hành chính dân sự lên đến $5,000 cho mỗi vi phạm theo Luật NMSA 1978, Mục 12-10A-19, bên cạnh các hình phạt dân sự và tội phạm theo luật lệ hiện hành.

TÔI RA LỆNH VÀ CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

  1. Lệnh này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của Bang New Mexico.
  2. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 và vẫn có hiệu lực trong thời hạn của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố lần đầu tiên trong Lệnh hành pháp 2020-004 và mọi gia hạn tiếp theo của tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đó trừ khi bị hủy bỏ. Lệnh này có thể được gia hạn phù hợp với bất kỳ chỉ đạo nào của Thống đốc.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2021,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

TRACIE C. COLLINS

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO