Phát hành: Ngày 2, tháng 4 năm 2021, Cập nhật ngày 16 tháng 4, 2021 

Ghi nhận và chỉ đạo bởi Giám đốc Sở Y tế: Bác sĩ Traci C. Collins 

Ghi nhận và chỉ đạo bởi Giám đốc Dịch vụ Tuổi già và Dài hạn: Katrina Hotrum-Lopez 

New Mexico, các Trung tâm cho Medicare & Medicaid, và CDC ghi nhận rằng sự chia rẻ về mặt vật lý khỏi gia đình, người chăm sóc, bạn bè và người khác đã và đang gây tổn hạn về sức khoẻ, tinh thần và cảm xúc đối với thân chủ/cư dân. Thân chủ/cư dân có thể cảm thấy bị cách li xã hội, dẫn đến nguy cơ tăng cao về bệnh trầm cảm, lo lắng và các biểu hiện phiền muộn khác. Thân chủ/cư dân sống với một căn bệnh thiểu năng trí tuệ hoặc bệnh thần kinh nặng có thể cảm thấy là các giới hạn về thăm nom hoặc các thay đổi khác đang diễn ra liên quan đến COVID-19 là gây ra bối rối hoặc khó chịu. In  congregate living settings, several factors may facilitate the introduction and spread of SARS-CoV-2, the virus  that causes COVID-19. Trong các bối cảnh sống tập thể, một số nhân tố có thể dẫn đến việc giới thiệu và lây truyền SARS-CoV-2, vi rút gây ra bệnh COVID-19. Some of these factors include residents employed outside the home, residents who  require close contact with staff or Direct Service Providers, residents who have trouble understanding  information or practicing preventive measures, and clients/ residents in shared living spaces. Một số các nhân tố này bao gồm cư dân đi làm bên ngoài nhà dưỡng, cư dân có nhu cầu cần tiếp xúc gần với nhân viên hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Trực tiếp, cư dân có khó khăn trong việc hiểu thông tin và tiến hành các biện pháp phòng ngừa, và Thân chủ/Cư dân sống chung không gian. In addition,  residents who have underlying medical conditions may be at risk of serious illness with COVID-19. Thêm vào đó, cư dân có các bệnh nền có thể có nguy cơ bệnh nặng COVID-19. As  demonstrated by the COVID-19 pandemic, a strong infection prevention and control (IPC) program is critical to  protect both clients/residents and healthcare personnel (HCP) as defined by the CDC. Như đã được cho thấy thông qua đại dịch COVID-19, một chương trình phòng tránh và kiểm soát lây nhiễm mạnh mẽ là thiết yếu để bảo vệ thân chủ/cư dân và nhân viên chăm sóc sức khoẻ (HCP) theo định nghĩa của cục CDC. Ngay cả khi các tình huống sống tập thể quay trở lại bình thường và bắt đầu nới lỏng giới hạn, các cơ sở phải duy trì các biện pháp IPC chủ chốt và hết sức coi chừng viêm nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng thân chủ/cư dân và HCP để tránh lây lan và bảo vệ thân chủ/cư dân và HCP không bị viêm nặng, nhập viện hoặc tử vong. Tuy nhiên, New Mexico, CMS và Cục CDC ghi nhận quyền quan hệ gia đình và các khó khăn các gia đình đã phải chịu đựng trong suốt đại dịch do các giới hạn về thăm nom đã được đề ra để bảo vệ cư dân trong môi trường sống tập thể. 

Hướng dẫn sau đây cho ICF/IIDs nên được sử dụng song song với các chính sách của cơ sở (ICF/IIDs), các yêu cầu và hướng dẫn CMS liên quan, cũng như các khuyến cáo của CDC. Điều này nghĩa là việc thăm nom và giao tiếp giữa thân chủ/ cư dân có thể sẽ hơi khác trên tiểu bang và các loại cơ sở và phụ thuộc nhiều yếu tố. Vui lòng đọc kỹ càng các hướng dẫn có thể áp dụng, quyết định và triển khai chính sách thăm nom và hoạt động hợp lý. Mỗi cơ sở phải cho phép thăm nom theo hướng dẫn sau. Tất cả chuyến viếng thăm và hoặt động phải diễn ra dựa theo các “Nguyên lý Cốt yếu” của Phòng chống Nhiễm COVID-19.

Tất cả yêu cầu về xét nghiệm và chống lây nhiễm vẫn giữ nguyên. Tất cả yêu cầu về xét nghiệm lây nhiễm cộng đồng/điểm nóng vẫn giữ nguyên

Mục lục

I. Các Nguyên tắc Cơ bản của Phòng chống Nhiễm COVID-19

II. Yêu cầu về quy trình thăm viếng

III. Thăm viếng ngoài trời

IV. Kế hoạch thăm viếng trong nhà

V. Xét nghiệm và thăm viếng trong thời kỳ bùng phát dịch

VI. Tiếp xúc thân thể trong chuyến thăm

VII. Yêu cầu sau chuyến thăm

VIII. Chăm sóc nhân ái / Thăm viếng cuối đời

IX. Yêu cầu kiểm dịch

X. Hoạt động Cơ sở

XI. Việc vào cổng của nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp dịch vụ khác

XII. Các Luật về Quyền và Khuyết tật Liên bang và Chương trình Bảo vệ & Vận động (P&A)

XIII. Yêu cầu về việc Thăm viếng trong nhà đối với Người giám hộ và Người bảo quản do Tòa án chỉ định 

XIV. Xét nghiệm

I. Các Nguyên tắc Cốt yếu trong việc Ngăn chặn Viêm nhiễm COVID-19 

1. Sàng lọc tất cả những ai vào cơ sở nếu có dấu hiệu hoặc triệu chứng COVID-19 (ví dụ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, câu hỏi và quan sát dấu hiệu hoặc triệu chứng), và không cho vào cổng những người có dấu hiệu hoặc triệu chứng hoặc những người đã có tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày trước (cho dù người đến thăm đã vắc xin hay chưa).

2. Vệ sinh tay (ưu tiên sử dụng cồn xoa tay).

3. Che mặt hoặc khẩu trang (che miệng và mũi).

4. Giãn cách xã hội ít nhất 6 feet giữa người với người người, 12ft đối với những người không thể đeo khẩu trang do tình trạng sức khỏe.

5. Bảng chỉ dẫn hướng dẫn thích hợp trong toàn bộ cơ sở và giáo dục khách đến thăm về các dấu hiệu và triệu chứng COVID-19, các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm, các biện pháp thực hành khác trong cơ sở (ví dụ: sử dụng khăn che mặt hoặc khẩu trang, các lối vào, lối ra và đường đến các khu vực được chỉ định, vệ sinh tay) .

6. Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc với tần suất cao trong cơ sở, và các khu vực thăm khám được chỉ định sau mỗi lần thăm khám.

7. Nhân viên sử dụng Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) một cách thích hợp.

8. Nên hạn chế việc di chuyển của khách viếng thăm trong các cơ sở này. Khách viếng thăm nên hạn chế di chuyển để chỉ gặp thân chủ / cư dân mà họ đang đến thăm và không nên đến các địa điểm khác trong cơ sở.

9. Lập nhóm quan sát hiệu quả thân chủ / cư dân (ví dụ, các khu vực riêng biệt dành riêng cho dịch vụ chăm sóc COVID-19). 

10. Xét nghiệm cư dân và nhân viên được thực hiện theo yêu cầu của Hướng dẫn Kiểm tra ICF cho các Cơ sở Chăm sóc Trung cấp.

11. Giới hạn và giám sát các điểm ra vào cơ sở.

Page 2 of 12 

II. Yêu cầu về quy trình thăm viếng

✔ Các cơ sở phải thiết lập và duy trì lịch trình thăm viếng.

✔ Các cơ sở phải duy trì nhật ký khách đến thăm với thông tin liên lạc của tất cả khách  thăm ( trong nhà hoặc ngoài trời) để cho phép truy tìm liên lạc sức khỏe cộng đồng chính xác nếu có nhu cầu.

✔ Các cơ sở phải có quy trình sàng lọc tất cả các du khách về các triệu chứng COVID-19 và các yếu tố nguy cơ phơi nhiễm trước khi đến thăm khám.

✔ Địa điểm thăm quan (cả trong nhà và ngoài trời) phải được chỉ định trước và những địa điểm này phải cho phép không gian ít nhất 6 feet nhất quán giữa tất cả du khách, nhân viên và  thân chủ / cư dân, 12 feet đối với những người không thể đeo khẩu trang do tình trạng y tế, ở mọi lúc.

✔ Các cơ sở phải có đầy đủ nhân viên hiện diện để giúp thân chủ / cư dân vận chuyển an toàn đến địa điểm thăm khám được chỉ định, giám sát trực tiếp quá trình thăm khám, vệ sinh và khử trùng môi trường sau khi thăm khám.

✔ Vận chuyển an toàn có nghĩa là thân chủ / cư dân phải đeo khẩu trang để ngăn vi rút phát tán và không được vận chuyển qua bất kỳ không gian nào có thân chủ / cư dân nghi ngờ hoặc xác nhận có COVID-19.

✔ Việc thăm khám theo dõi là bắt buộc và phải được thực hiện bởi một nhân viên được đào tạo về các biện pháp kiểm soát lây nhiễm và an toàn cho bệnh nhân. Nhân viên phải đủ gần để đảm bảo tuân thủ chính sách thăm viếng nhưng cũng cho phép sự riêng tư.

✔ Các cơ sở nên xây dựng một quy trình để thông báo và giáo dục thân chủ / cư dân và khách về các biện pháp phòng ngừa cần thiết và giám sát định kỳ các chuyến thăm để tuân thủ.

✔ Các cơ sở phải có đầy đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để cung cấp cho khách hàng / cư dân, nhân viên và khách (những người đến mà không có khăn che mặt) khẩu trang trong suốt chuyến thăm và trong quá trình vận chuyển đến / từ địa điểm thăm viếng.

✔ Các cơ sở nên phân định không gian cho mọi người ngồi trong khu vực thăm viếng (cả trong nhà và ngoài trời).

✔ Nhân viên phải mang theo chất khử trùng tay có cồn khi đến thăm khám.

✔ Nhân viên, khách hàng / cư dân và (những) khách đến thăm phải vệ sinh tay trước và sau khi thăm khám, và sau khi chạm vào mặt hoặc che mặt / khẩu trang.

✔ Cơ sở phải làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt đã bị chạm vào trước và sau mỗi lần thăm khám.

✔ Các cơ sở ICF / IID phải khuyến khích và không được hạn chế việc thăm khám mà không có lý do an toàn hoặc lâm sàng hợp lý, phù hợp với các yêu cầu tại 42 CFR 483.420 (a) (“Tiêu chuẩn: Bảo vệ quyền lợi của khách hàng”) và 42 CFR 483.420 (c) ( “Tiêu chuẩn: Giao tiếp với khách hàng, cha mẹ và người giám hộ.”)

✔ Khi các tiện nghi để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thân chủ / cư dân ngăn cản việc thực hiện một biện pháp bảo vệ, các mức độ bảo vệ bổ sung cần được giải quyết theo cách lấy con người làm trung tâm. Ví dụ, giao tiếp dựa trên cảm ứng có thể cần thiết cho thân chủ / cư dân bị khiếm khuyết kết hợp về thính giác và thị lực, nhưng việc tăng cường sử dụng giao tiếp dựa trên cảm ứng có thể đòi hỏi mức độ vệ sinh tay cao hơn, bảo vệ đường hô hấp và / hoặc các biện pháp bảo vệ khác có thể thích hợp trong trường hợp đó. Ngoài ra, ICF / IIDs nên cho phép thực hiện các chuyến thăm với mức độ riêng tư phù hợp. Những khách viếng không muốn tuân thủ các nguyên tắc được khuyến nghị về phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 không được phép đến thăm trực tiếp hoặc phải được yêu cầu rời khỏi cơ sở. Ngoài ra, việc thăm khám phải lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ chất lượng cuộc sống và quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm lý xã hội của thân chủ / cư dân. Bằng cách tuân theo phương pháp lấy con người làm trung tâm và tuân thủ các nguyên tắc được khuyến nghị này, việc thăm khám có thể diễn ra an toàn hơn dựa trên hướng dẫn này.

✔ Đối với những khách hàng / cư dân có kết quả xét nghiệm dương tính với nhiễm COVID-19, các cơ sở nên thực hiện một hoặc nhiều lựa chọn sau:

o Cung cấp các phương tiện liên lạc thay thế cho những người sẽ ghé thăm, chẳng hạn như liên lạc ảo (điện thoại, liên lạc video, v.v.).

o Tạo / tăng thông tin liên lạc qua listserv và thông báo  trên trang web để cập nhật cho gia đình và người chăm sóc, hoặc bên ngoài HCP, chẳng hạn như khuyên họ không đến thăm khi hoàn cảnh yêu cầu. 

o Chỉ định nhân viên chuyên trách làm liên hệ chính với gia đình và người chăm sóc cho các cuộc gọi đến và thực hiện các cuộc gọi đi thường xuyên để cập nhật cho gia đình và người chăm sóc.

o Cung cấp đường dây điện thoại có bản ghi âm giọng nói được cập nhật vào những thời điểm đã định (ví dụ: hàng ngày) với tình trạng hoạt động chung của cơ sở, tình trạng nhiễm COVID-19 và thời điểm an toàn để tiếp tục thăm khám.

III. Thăm quan ngoài trời

Trong khi áp dụng phương pháp lấy con người làm trung tâm và tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của phòng chống lây nhiễm COVID-19, việc thăm khám ngoài trời được ưu tiên ngay cả khi thân chủ / cư dân và khách đến thăm đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 *. Các chuyến thăm ngoài trời nói chung có nguy cơ lây truyền thấp hơn do không gian và luồng không khí được tăng lên. Do đó, các chuyến thăm nên được tổ chức ngoài trời bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, các cân nhắc về thời tiết (ví dụ: thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, chất lượng không khí kém) hoặc tình trạng sức khỏe cá nhân của thân chủ / cư dân (ví dụ: (các) tình trạng y tế, tình trạng COVID-19) có thể cản trở việc thăm khám ngoài trời. Đối với các chuyến thăm ngoài trời, các cơ sở nên tạo không gian ngoài trời dễ tiếp cận và an toàn cho việc thăm viếng, chẳng hạn như trong sân, hiên hoặc bãi đậu xe, bao gồm cả việc sử dụng lều, nếu có. Khi tiến hành thăm khám ngoài trời, cần tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm thích hợp.

* “Được tiêm chủng đầy đủ” đề cập đến một người ≥2 tuần sau khi nhận được liều thứ hai trong một loạt 2 liều, hoặc ≥2 tuần sau khi nhận được một liều của vắc-xin một liều, theo Khuyến cáo Y tế Công cộng của CDC cho những người được tiêm chủng .

IV. Kế hoạch thăm quan trong nhà

Trong trường hợp một tca dương tính với COVID-19 mới được xác định, tất cả việc thăm khám phải dừng lại cho đến khi các tiêu chí trong Phần V được đáp ứng. Ngoại lệ:  Việc thăm viếng Chăm sóc nhân ái / Khám bệnh cuối đời luôn luôn được cho phép.

Việc thăm khám ngoài trời vẫn được ưu tiên ngay cả khi thân chủ / cư dân và khách đến thăm đã được tiêm phòng đầy đủ COVID 19. Tuy nhiên, Cơ sở nên cho phép thăm khám trong nhà mọi lúc và cho tất cả  thân chủ / cư dân (bất kể tình trạng tiêm chủng), ngoại trừ một số trường hợp khi đến thăm nên được hạn chế do nguy cơ lây truyền COVID 19 cao (lưu ý: nên luôn luôn cho phép các chuyến thăm chăm sóc nhân ái). Chỉ nên hạn chế việc tham quan trong nhà dựa trên biểu đồ dưới đây:

Thăm viếng trong nhà không được phép đối với   KhiThăm viếng
Thân chủ/Cư dân chưa tiêm vắc xinTỉ lệ dương tính COVID-19 của quận huyện của cơ sở là >10% < 70% thân chủ/cư dân trong cơ sở đã được tiêm đầy đủChỉ với các chuyến thăm đóng cửa sổ. Tần suất được quyết định bở cơ sở dựa trên các tình trạng về sức khoẻ của cá nhân thân chủ/cư dân. 
Thân chủ/Cư dân đã xác nhận là nhiễm COVID-19Bất kể tình trạng tiêm chủng, cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để đượcngừng các biện pháp phòng ngừa dựa trên đường lây truyềnChỉ với các chuyến thăm đóng cửa sổ. Tần suất được quyết định bở cơ sở dựa trên các tình trạng về sức khoẻ của cá nhân thân chủ/cư dân. 
Thân chủ/Cư dân đang cách ly kiểm dịch Bất kể tình trạng tiêm chủng, cho đến khi hết cách ly kiểm dịchChỉ với các chuyến thăm đóng cửa sổ. Tần suất được quyết định bở cơ sở dựa trên các tình trạng về sức khoẻ của cá nhân thân chủ/cư dân. 
Tất cả thân chủ/Cư dân (ngoại trừ chăm sóc nhân ái/cuối đời)Một trường hợp COVID-19 mới được xác định (điểm nóng / bùng phát)Không được phép đến thăm cho đến khi tất cả các tiêu chí trong Phần V được đáp ứng.

V.  Xét nghiệm và thăm viếng trong thời kỳ bùng phát

Một đợt bùng phát tồn tại khi một ca nhiễm COVID-19 mới khởi phát (tức là một ca nhiễm COVID-19 mới giữa các thân chủ / cư dân hoặc nhân viên).

Để nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm, chúng tôi nhắc nhở các cơ sở tuân thủ tất cả các chỉ thị và hướng dẫn về xét nghiệm COVID-19, bao gồm xét nghiệm nhân viên định kỳ, xét nghiệm các cá nhân có triệu chứng và xét nghiệm ổ dịch / điểm nóng.

Khi một ca nhiễm COVID-19 mới trong số thân chủ / cư dân hoặc nhân viên được xác định, một cơ sở phải ngay lập tức bắt đầu kiểm tra ổ dịch / điểm nóng và tạm dừng tất cả các hoạt động thăm khám (ngoại trừ chăm sóc nhân ái hoặc thăm khám cuối đời), cho đến khi hoàn thành ít nhất một vòng xét nghiệm toàn cơ sở.

Việc thăm viếng có thể tiếp tục dựa trên các tiêu chí sau:

• Nếu đợt xét nghiệm ổ dịch đầu tiên không phát hiện thêm trường hợp COVID-19 nào trong cơ sở, thì việc thăm khám có thể tiếp tục đối với thân chủ / cư dân trong cơ sở mà không có trường hợp COVID-19 nào.

• Nếu đợt kiểm tra ổ dịch đầu tiên phát hiện thêm một hoặc nhiều trường hợp COVID-19 bổ sung trong cơ sở, thì các cơ sở nên tạm dừng việc thăm khám cho tất cả thân chủ / người dân (đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng), cho đến khi cơ sở đáp ứng các tiêu chí để ngừng xét nghiệm ổ dịch.

• Mặc dù các tình huống trên mô tả cách có thể tiếp tục thăm khám sau một đợt kiểm tra ổ dịch, các cơ sở nên tiếp tục tất cả các đợt kiểm tra ổ dịch cần thiết. Nếu các đợt kiểm tra ổ dịch tiếp theo phát hiện thêm một hoặc nhiều trường hợp COVID-19 bổ sung trong cơ sở, thì các cơ sở phải tạm dừng việc thăm khám cho tất cả khách hàng / người dân (đã tiêm phòng và chưa tiêm chủng), cho đến khi cơ sở đáp ứng các tiêu chí để ngừng xét nghiệm ổ dịch.

LƯU Ý: Trong mọi trường hợp, khách phải được thông báo về khả năng phơi nhiễm COVID-19 trong cơ sở (ví dụ, biển báo thích hợp liên quan đến các đợt bùng phát hiện tại), và tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, bao gồm cả việc sử vệ sinh tay hiệu quả  và sử dụng khăn che mặt.

VI. Đụng chạm thân thể trong chuyến thăm

Nếu thân chủ / người dân đã được tiêm chủng đầy đủ, họ có thể tiếp xúc gần gũi (bao gồm chạm, ôm, nắm tay, v.v.) với khách khi đeo khẩu trang vừa vặn và thực hiện vệ sinh tay trước và sau. Bất chấp điều đó, khách thăm nên có khoảng cách vật lý với các thân chủ / cư dân khác và nhân viên trong cơ sở.

VII. Yêu cầu sau chuyến thăm

Hướng dẫn khách thăm theo dõi các triệu chứng của COVID-19 sau chuyến thăm của họ. Bất kỳ cá nhân nào vào cơ sở và xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19 trong vòng 5 ngày sau khi thăm khám hoặc xét nghiệm dương tính với COVID trong vòng 2 ngày kể từ khi đến thăm phải thông báo ngay cho cơ sở.  Khách nên thông báo cho cơ sở về ngày họ đến thăm, các cá nhân (cả thân chủ / cư dân và nhân viên) mà họ đã tiếp xúc, và các địa điểm trong cơ sở mà họ đã đến thăm. Các cơ sở có thể cân nhắc đưa cho khách một thẻ viết với những mong muốn khi rời cơ sở.

Các cơ sở nên ngay lập tức sàng lọc những cá nhân đã tiếp xúc với khách để biết mức độ tiếp xúc.

VIII. Thăm khám chăm sóc nhân ái / Thăm khám cuối đời

Việc chăm sóc nhân ái, cuối đời và thăm khám theo luật quyền của người khuyết tật liên bang, nên luôn luôn được cho phép bất kể tình trạng tiêm chủng của khách hàng / cư dân, tỷ lệ dương tính với COVID-19 của quận hay đợt bùng phát. Những chuyến thăm này có thể xảy ra trong phòng thân chủ / cư dân. Các chuyến thăm nên được thực hiện bằng cách giãn cách xã hội; tuy nhiên, nếu trong một chuyến thăm chăm sóc nhân ái, một khách thăm và cơ sở xác định được một cách cho phép tiếp xúc cá nhân, thì việc đó chỉ nên được thực hiện theo các hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm thích hợp và trong một khoảng thời gian giới hạn. Ngoài ra, như đã lưu ý ở trên, nếu thân chủ / cư dân được tiêm chủng đầy đủ, họ có thể chọn tiếp xúc gần (bao gồm cả đụng chạm) với khách của họ khi đeo khẩu trang vừa vặn và thực hiện vệ sinh tay trước và sau. Bất kể điều đó, khách thăm nên có khoảng cách vật lý với các khách hàng / cư dân khác và nhân viên trong cơ sở. Thông qua cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, các cơ sở nên làm việc với thân chủ / cư dân, gia đình, người chăm sóc và đại diện thân chủ / cư dân để xác định nhu cầu chăm sóc nhân ái hoặc thăm khám cuối đời. Trong những lần thăm khám cuối đời với các ca dương tính với COVID, phải hết sức thận trọng. Khách đến thăm phải đeo PPE đầy đủ (khẩu trang, khăn che mặt, găng tay, áo choàng) và được hướng dẫn cách cởi PPE sau khi tham quan.

IX. Cách ly

✔ Thân chủ / cư dân mới và thân chủ / cư dân rời khỏi cơ sở:

o Đối với tất cả các trường hợp nhập viện và đăng ký mới, thân chủ / cư dân phải được đưa vào cách ly 14 ngày, ngay cả khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập viện, ngoại trừ khi

▪ Những thân chủ/ cư dân đang được nhận vào cơ sở của Cơ sở Chăm sóc Trung cấp (ICF) được tiêm chủng đầy đủ* và không tiếp xúc gần lâu với người nhiễm COVID-19 trong 14 ngày trước đó; hoặc là

▪ Khách hàng / cư dân đã hồi phục trong vòng 3 tháng sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

o Không nên cách ly những thân chủ / cư dân rời khỏi cơ sở dưới 24 giờ (ví dụ: đi khám bệnh, đi chơi cộng đồng với gia đình hoặc bạn bè) và không tiếp xúc gần với người bị nhiễm SARS-CoV-2.

o Thân chủ / cư dân rời cơ sở để đến cuộc hẹn khám bệnh phải chia sẻ tình trạng COVID-19 của thân chủ / cư dân với dịch vụ vận chuyển và tổ chức mà thân chủ / cư dân có cuộc hẹn khám bệnh.

o Thân chủ / cư dân nên tuân theo các thực hành của IPC, bao gồm khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc, vệ sinh tay và giãn cách vật lý khi rời cơ sở.

o Các cơ sở có thể xem xét cách ly thân chủ / cư dân rời khỏi cơ sở nếu dựa trên đánh giá rủi ro, có việc không chắc chắn về sự tuân thủ của họ hoặc sự tuân thủ của những người xung quanh đối với các biện pháp IPC được khuyến nghị. Cơ sở có trách nhiệm đánh giá nguy cơ lây nhiễm bất cứ khi nào thân chủ / cư dân rời khỏi cơ sở và quay trở lại. Việc đánh giá rủi ro tối thiểu phải bao gồm những điều sau: tỷ lệ dương tính của quận, tình trạng tiêm chủng của cơ sở / cộng đồng, sự tuân thủ của người dân đối với các thực hành IPC, mục đích đi chơi và nguy cơ phơi nhiễm. Nếu cơ sở kiểm dịch thân chủ / cư dân khi trở về, lý do kiểm dịch phải được lập thành văn bản và có sẵn để xem xét.

o  Thân chủ / cư dân rời khỏi cơ sở trong 24 giờ hoặc lâu hơn nên được đưa vào diện cách ly 14 ngày trừ khi họ đáp ứng các trường hợp ngoại lệ được liệt kê ở trên để được nhập viện và điều trị ✔ Khách hàng / cư dân đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm SARS-CoV-2 nên được đặt trong diện cách ly trong 14 ngày sau khi phơi nhiễm.

✔ Thân chủ / cư dân có xác nhận nhiễm COVID-19 phải cách ly, cho dù đã tiêm chủng hay chưa tiêm chủng cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để ngừng Biện pháp Phòng ngừa Dựa trên Truyền nhiễm. ✔ Thân chủ / cư dân trong vùng cách ly, dù đã được tiêm chủng hay chưa được tiêm chủng, vẫn phải ở trong diện cách ly cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để được thả ra khỏi vùng kiểm dịch.

* “Được tiêm chủng đầy đủ” đề cập đến một người ≥2 tuần sau khi nhận được liều thứ hai trong một loạt 2 liều, hoặc ≥2 tuần sau khi nhận được một liều của vắc-xin một liều, theo Khuyến cáo Y tế Công cộng của CDC cho những người được tiêm chủng .

X. Các hoạt động tại Cơ sở

Trong khi tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, các hoạt động ăn uống và sinh hoạt chung có thể diễn ra. Thân chủ / cư dân có thể dùng bữa trong cùng một phòng với việc giãn cách xã hội (ví dụ: số lượng người hạn chế trong mỗi bàn và cách mỗi người ít nhất sáu feet). Ngoài ra, cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhóm (cho thân chủ / cư dân đã hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 và cho những người không bị cách ly để theo dõi, hoặc không có tình trạng COVID-19 bị nghi ngờ hoặc được xác nhận) với việc giãn cách xã hội giữa các thân chủ / cư dân, thích hợp vệ sinh tay và sử dụng khăn che mặt (trừ khi đang ăn). Các cơ sở có thể cung cấp nhiều hoạt động khác nhau đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Ví dụ, câu lạc bộ sách, thủ công, phim ảnh, tập thể dục và chơi lô tô là tất cả các hoạt động có thể được tạo điều kiện để thay đổi và tuân thủ các nguyên tắc ngăn ngừa lây truyền. Cơ sở vật chất phải tuân theo Bảng 1 dưới đây về các hoạt động.

Các hoạt động KHÔNG được cho phép
Thân chủ / cư dân được xác nhận nhiễm COVID-19 – bất kể tình trạng vắc xin, cho đến khi họ đạt điều kiện ngưng các biện pháp phòng ngừa truyền nhiễm
Thân chủ / cư dân đang cách ly kiểm dịch – bất kể tình trạng vắc xin, cho đến khi hết cách ly

BẢNG 1 CÁC HOẠT ĐỘNG

     Các khung đỏ, vàng, xanh lục có thể thay đổi

Bữa ăn chung Các hoạt động ngoài trời  Tỉ lệ dương tính của quận  Thấp (<5%)Tỉ lệ dương tính của quận Trung bình  (5% –  10%)Tỉ lệ dương tính của quận  Cao (>10%)Bùng phát/ Điểm nóng
Được phép, không quá 50% sức chứa trong phòng ăn, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang khi không dùng bữa.Được phép, không quá 33% sức chứa trong phòng ăn, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang khi không dùng bữaĐược phép, không quá 25% sức chứa trong phòng ăn, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang khi không dùng bữa.Không được phép cho đến khi thoả mãn các tiêu chí trong Phần V ở trên. Một khi các tiêu chí đã được thoả mãn, các hoạt động có thể tiếp tục dựa trên tỉ lệ dương tính ở quận. 
Được phép, giới hạn không quá 15 người có đeo khẩu trang và có giãn cách xã hộiĐược phép, giới hạn không quá 10 người có đeo khẩu trang và có giãn cách xã hộiĐược phép, giới hạn không quá 5 người có đeo khẩu trang và có giãn cách xã hộiKhông được phép cho đến khi thoả mãn các tiêu chí trong Phần V ở trên. Một khi các tiêu chí đã được thoả mãn, các hoạt động có thể tiếp tục dựa trên tỉ lệ dương tính ở quận.
Các hoạt động trong nhà  
Các dịch vụ salon làm đẹp  
Được phép, không quá 50% sức chứa trong phòng hoạt động, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang.Được phép, không quá 33% sức chứa trong phòng hoạt động, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang.Được phép, không quá 25% sức chứa trong phòng hoạt động, có giãn cách xã hội, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang.Không được phép cho đến khi thoả mãn các tiêu chí trong Phần V ở trên. Một khi các tiêu chí đã được thoả mãn, các hoạt động có thể tiếp tục dựa trên tỉ lệ dương tính ở quận. 
Không được phép cho đến khi thoả mãn các tiêu chí trong Phần V ở trên. Một khi các tiêu chí đã được thoả mãn, các hoạt động có thể tiếp tục dựa trên tỉ lệ dương tính ở quận.
Được phép, tuân thủ các hướng dẫn salonĐược phép, tuân thủ các hướng dẫn salonĐược phép, tuân thủ các hướng dẫn salon

XI. Việc vào cổng của nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp dịch vụ khác

Nhân viên chăm sóc sức khỏe không phải là nhân viên của cơ sở nhưng cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp cho thân chủ / cư dân của cơ sở, chẳng hạn như nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên Dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS), kỹ thuật viên lọc máu, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên X quang, nhân viên dịch vụ xã hội, giáo sĩ, v.v. , phải được phép vào cơ sở miễn là họ không đang đình chỉ  công việc do tiếp xúc với COVID-19 hoặc có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 sau khi được sàng lọc. Nhân viên EMS không cần phải bị sàng lọc, để họ có thể xử lý trường hợp khẩn cấp mà không bị chậm trễ. Xin nhắc lại rằng tất cả nhân viên, bao gồm cả các cá nhân cung cấp dịch vụ theo sắp xếp cũng như các tình nguyện viên, phải tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 và phải tuân thủ các yêu cầu xét nghiệm COVID-19.

XII. Các Luật về Quyền và Hỗ trợ Người Khuyết tật Liên bang và các Chương trình Bảo vệ & Vận động (P&A)

Các hệ thống P&A được ủy quyền theo Đạo luật về Quyền và Hỗ trợ Người khuyết tật về Phát triển (42 U.S.C. §§ 15041–15045) bảo vệ quyền của các cá nhân bị khuyết tật về phát triển và các khuyết tật khác. P&As có một số hoặc cơ quan chức năng, bao gồm cả cơ quan có thẩm quyền “điều tra các vụ việc lạm dụng và bỏ rơi các cá nhân bị khuyết tật phát triển nếu sự cố được báo cáo hoặc nếu có lý do chính đáng để tin rằng sự cố đã xảy ra.” 42 U.S.C.A. § 15043 (a) (2) (B). Với các thẩm quyền liên bang của họ, các đại diện của hệ thống P&A được phép tiếp cận ngay lập tức và không hạn chế đối với tất cả cư dân của cơ sở, bao gồm “cơ hội gặp gỡ và giao tiếp riêng với những cá nhân đó thường xuyên, cả chính thức và không chính thức, qua điện thoại, thư và gặp trực tiếp”. 42 CFR § 51.42 (d) “Tiếp cận các cơ sở và cư dân.”); 45 CFR § 1326.27 (d) (“Tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ và các cá nhân bị khuyết tật phát triển.”).

Ngoài ra, mỗi cơ sở phải tuân thủ luật về quyền của người khuyết tật liên bang như Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, Mục 1557 của Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng, và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật, nếu có. Theo các luật này, các cơ sở có thể có nghĩa vụ cho phép các cá nhân khuyết tật đến thăm trực tiếp trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: các cơ sở có thể được yêu cầu để cho phép một người hỗ trợ được chỉ định vào cổng để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến khuyết tật của một cá nhân, bao gồm, nếu có thể thích hợp trong một số trường hợp, hỗ trợ một cá nhân chuyển đổi từ môi trường thể chế sang cộng đồng. Tham khảo: OCR Giải quyết Khiếu nại Sau khi Bệnh viện Tư nhân CT Nhà nước Bảo vệ Quyền của Con người | HHS; xem thêm, Cân nhắc Chiến lược và Nguồn lực COVID-19 cho Tiêu chuẩn Chăm sóc Khủng hoảng trong các Cơ sở PALTC | HHS.

Nếu ICF / IID được cấp phép là cơ sở điều dưỡng và được chứng nhận theo mục 1919 của Đạo luật An sinh Xã hội, ICF / IID phải cho phép thăm khám theo chương trình Thanh tra chăm sóc dài hạn, phù hợp với 42 CFR 483.10 (f) (4) (i ) (C). Tham khảo: hướng dẫn thăm khám cho các Viện dưỡng lão: Bản ghi nhớ QSO-20-39-NH.

Nếu một cư dân yêu cầu hỗ trợ để đảm bảo giao tiếp hiệu quả (ví dụ, một thông dịch viên đủ năng lực hoặc một người nào đó để tạo điều kiện giao tiếp) và nhân viên tại chỗ không có sự trợ giúp hoặc không thể cung cấp giao tiếp hiệu quả nếu không có người hỗ trợ đó đến tận nơi hỗ trợ (ví dụ, phiên dịch từ xa bằng video), cơ sở phải cho phép một người đi vào cơ sở để phiên dịch hoặc tạo điều kiện như đã nêu trong 42 CFR 483.420 (a) (1) và (2) đối với ICF / IID. Các nghĩa vụ này không ngăn cản các cơ sở áp dụng các biện pháp an toàn hợp pháp cần thiết cho các hoạt động an toàn, chẳng hạn như yêu cầu các cá nhân đó tuân thủ các nguyên tắc được khuyến nghị về phòng ngừa COVID-19.

Bất kỳ câu hỏi nào hoặc các vấn đề liên quan đến việc thực thi hoặc giám sát các yêu cầu và trích dẫn không phải CMS được đề cập hoặc viện dẫn trong các chủ đề phần này, hãy liên hệ với Văn phòng Quyền dân sự HHS, Cơ quan Quản lý Đời sống Cộng đồng hoặc cơ quan giám sát thích hợp khác.

XIII. Yêu cầu về việc thăm  trong nhà đối với những người giám hộ và bảo quản do Tòa án chỉ định

Để trình báo với tòa án và thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình, những người giám hộ và người bảo quản do tòa án chỉ định cần được tiếp cận với (những) người mà họ đã được chỉ định bảo vệ, để đánh giá chính xác tình hình sống và tình trạng an sinh tổng thể. của (những) người được bảo vệ.

Người giám hộ và người bảo quản do tòa án chỉ định được định nghĩa là bất kỳ cơ quan hay đại lý giám hộ chuyên nghiệp nào hoặc bất kỳ người nào được tòa án chỉ định để phục vụ với vai trò là người giám hộ và / hoặc người bảo quản. ICF và người giám hộ hoặc người bảo quản phải tuân thủ các yêu cầu sau trong toàn bộ chuyến thăm:

1. Ở nhà nếu bạn bị ốm: Người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải ở nhà và không tiến hành thăm khám trong nhà nếu họ đã tiếp xúc với COVID-19 trong mười bốn (14) ngày qua hoặc đang có các triệu chứng COVID-19. Bất kỳ ai tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cũng nên ở nhà và theo dõi sức khỏe của họ.

2. Lên lịch các chuyến thăm của Người giám hộ và / hoặc Người bảo quản do Tòa án chỉ định:

✔ Tất cả các chuyến thăm của người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải được lên lịch trước ít nhất hai mươi bốn (24) giờ.

✔ Mỗi cơ quan cung cấp phải thiết lập một đầu mối liên hệ, người này có thẩm quyền lên lịch các chuyến thăm người giám hộ và / hoặc người bảo quản được chỉ định của tòa án, ví dụ: Điều phối viên Dịch vụ, Giám sát Nhà, v.v. ✔ Các cơ quan phải làm việc với những người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm viếng hàng tháng, hoặc định kỳ thích hợp theo yêu cầu của người giám hộ hoặc người bảo quản, và để sắp xếp ngày giờ cho chuyến thăm. Cơ quan cung cấp dịch vụ và người giám hộ do tòa án chỉ định phải đồng ý về ngày và giờ mà chuyến thăm trong nhà sẽ diễn ra, dựa trên số lượng cá nhân nhận dịch vụ tại nhà, nhân viên có mặt trong thời gian chuyến thăm được đề xuất và khả năng thực hiện việc khử trùng thích hợp giữa các lần thăm khám.

✔ Cơ quan phải cho phép người giám hộ và / hoặc người bảo quản xem khu vực sinh hoạt, khu vực bếp, phòng ngủ và phòng tắm, v.v. của người được bảo vệ.

✔ Trước khi bất kỳ người giám hộ và / hoặc người bảo quản nào do tòa án chỉ định vào nhà, cơ quan cung cấp dịch vụ phải thực hiện kiểm tra bao gồm kiểm tra triệu chứng và nhiệt độ. Các yêu cầu sàng lọc đối với những người giám hộ và hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải bao gồm những điều sau đây:

o Hỏi người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định nếu họ bị sốt (trên 100,4) và xác nhận bằng cách đo nhiệt độ của họ bằng nhiệt kế đo trên trán..

o Hỏi người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định “Bạn có cảm thấy mình bị sốt trong ngày vừa rồi không?”

o Hỏi người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định “Hôm nay bạn có ho mới bị hoặc bị nặng hơn không?”

o Hỏi người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định, “Bạn có bất kỳ triệu chứng nào khác trong số này không?”

o Thở gấp hoặc khó thở

o Mệt mỏi

o Đau nhức cơ hoặc cơ thể

o Đau đầu

o Mất vị giác hoặc mùi mới bị

o Đau họng

o Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

o Buồn nôn hoặc nôn mửa

o Tiêu chảy

o Nếu câu trả lời là “Có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, chuyến thăm sẽ không được phép.

o Nếu câu trả lời là “Không” cho mỗi câu hỏi này, cuộc thăm khám có thể được tiến hành.

✔ Các chuyến thăm của người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải tuân theo các yêu cầu tập hợp đám đông của Sắc Lệnh Y tế Công cộng hiện hành cho quận tương ứng mà họ đang đến thăm. ✔ Nếu bất kỳ cá nhân nào (người được phục vụ) tại nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19; chuyến thăm của người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải bị hủy bỏ.

✔ Các cơ quan phải lưu giữ nhật ký khách ra vào (nhật ký khách ra vào sẽ hỗ trợ việc truy tìm liên hệ trong trường hợp dương tính với COVID 19).

✔ Các cơ quan phải đảm bảo rằng các nguyên tắc cốt lõi của Phòng chống Lây nhiễm COVID-19 được tuân thủ trong suốt chuyến thăm.

✔ Người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải đeo khẩu trang / khăn che mặt theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh:

✔ Người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải đeo khẩu trang và / hoặc khăn che mặt trong toàn bộ chuyến thăm. Khẩu trang / khăn che mặt phải được đeo đúng cách (che kín mũi và miệng vừa vặn) trong suốt thời gian thăm khám. Không thể tháo khẩu trang / khăn che trong quá trình thăm khám. Chỉ riêng miếng che mặt không phải là phương pháp che mặt được chấp nhận.

✔ Những người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải tuân theo Các biện pháp Thực hành An toàn COVID-19 của New Mexico.

3. Thực thi Giãn cách Xã hội:

✔ Những người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định phải duy trì sự xa cách xã hội trong phạm vi có thể trong khi thực hiện chuyến thăm tại nhà.

✔ Chỉ một người giám hộ và / hoặc người bảo quản do tòa án chỉ định có thể tiến hành đến thăm nhà tại mọi thời điểm.

✔ Giảm thiểu các cử chỉ thúc đẩy sự tiếp xúc gần gũi. Ví dụ: không ôm hoặc bắt tay; vẫy tay chào họ bằng lời nói.

XIV. XÉT NGHIỆM

✔ Tất cả các yêu cầu xét nghiệm và kiểm soát lây nhiễm vẫn được duy trì. Tất cả các yêu cầu kiểm tra điểm bùng phát / điểm nóng vẫn được duy trì.

✔ Các cơ sở được yêu cầu tuân theo tất cả các Hướng dẫn Xét nghiệm ICF do Các cơ sở tiểu bang New Mexico ban hành phải quản lý kịp thời và gửi tất cả các kết quả xét nghiệm cho phòng thí nghiệm thích hợp.

✔ Cơ sở vật chất được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu nộp trên mạng do nhà cung cấp xét nghiệm nêu ra.

✔ Các cơ sở chỉ nên xét nghiệm những cá nhân được nêu trong hướng dẫn xét nghiệm.

✔ Nếu một cơ sở sử dụng các xét nghiệm vượt quá tần suất xét nghiệm quy định, thì cơ sở đó phải chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

✔ Nếu các cơ sở đã nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà cung cấp xét nghiệm, ALTSD, hoặc DOH về các vấn đề thanh toán, chúng phải được giải quyết.

✔ Tất cả các kết quả SARS-CoV-2 âm tính và dương tính phải được báo cáo bất kể phương pháp nào. Lưu ý rằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe sử dụng thiết bị xét nghiệm Point of Care COVID-19 theo Giấy chứng nhận Miễn trừ CLIA, bao gồm nhà dưỡng lão, ICF / IID, hiệu thuốc hoặc các cơ sở khác sẽ phải báo cáo kết quả xét nghiệm theo quy định này.

✔ Tất cả các phòng thí nghiệm được CLIA chứng nhận thực hiện hoặc phân tích bất kỳ thử nghiệm nào nhằm mục đích phát hiện SARS CoV-2 hoặc để chẩn đoán trường hợp có thể xảy ra với COVID-19 phải báo cáo đến 1.thông báo điện HL7 tới DOH; hoặc 2. Báo cáo đơn giản