Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cập nhật ngày 5 tháng 3 năm 2021

 Các khuyến nghị bao gồm những cư dân có COVID âm tính và những người, chẳng hạn như những cư dân chạy thận, với các cuộc hẹn theo lịch trình hàng tuần yêu cầu họ phải ở trong vùng cách ly. Các khuyến nghị loại trừ những cư dân mới được nhận vào hoặc được tiếp nhận (cách ly 14 ngày), và những cư dân nghi ngờ hoặc dương tính với COVID-19.

Tiệm làm tóc có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho cư dân với các biện pháp phòng ngừa sau đây:

• Các dịch vụ phải được cung cấp bởi thợ cắt tóc hoặc thợ cắt tóc được cấp phép ở New Mexico.

• Nhân viên của tiệm phải được kiểm tra hàng ngày khi đến (kiểm tra triệu chứng / tạm thời), và những nhân viên bị ốm, hoặc những người đã biết phơi nhiễm không nên báo cáo làm việc.

• Các cuộc hẹn nên giới hạn một người thường trú và một thợ làm tóc trong tiệm tại một thời điểm (dụng cụ dùng chung phải được làm sạch và khử trùng theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và yêu cầu cấp phép.

• Thời gian giữa các khách hàng là 15 phút để đảm bảo khu vực và trang thiết bị được làm sạch và khử trùng giữa các cuộc hẹn với cư dân.

• Nhân viên của tiệm phải được kiểm tra COVD-19 như một phần của kiểm tra giám sát tiêu chuẩn đối với nhân viên của cơ sở.

• Cư dân phải đeo khẩu trang khi ở trong tiệm.

• Nhân viên tiệm đeo khẩu trang, khăn che mặt hoặc kính bảo hộ khi cung cấp dịch vụ.

• Thực hiện vệ sinh tay trước khi tiếp xúc với cư dân. • Cơ sở không được xác định là đang có ổ dịch (đợt bùng phát ở các cơ sở chăm sóc dài hạn được xác định là một hoặc nhiều trường hợp dương tính mới của một trong hai nhân viên hoặc cư dân trong cơ sở).