Bộ Môi trường đình chỉ giấy phép kinh doanh nhà hàng của các nhà hàng hoạt động vi phạm pháp luật nhà nước

Ăn uống trong nhà tại các quán ăn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng Tuần này, Sở Môi trường New Mexico (NMED) đã đình chỉ giấy phép kinh doanh thực phẩm của bốn nhà hàng. Các nhà hàng này mở dịch vụ ăn uống vi phạm các sắc lệnh y tế công cộng hiện hành, gây nguy...