Thống đốc công bố sắc lệnh y tế công cộng khẩn cấp có sửa đổi

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các quan chức y tế và giáo dục của bang hôm thứ Năm đã công bố một bản cập nhật về nỗ lực phục hồi và ứng phó với COVID-19 của bang, phác thảo một lệnh y tế công cộng khẩn cấp mới và đề rõ cách thức New Mexico chuẩn...

Hội đồng Phát triển Cộng đồng Tiểu bang hổ trợ 13,3 triệu đô trợ cấp nhà ở cho những người New Mexico có thu nhập thấp

SANTA FE – Hội đồng Phát triển Cộng đồng New Mexico, bao gồm các quan chức chính quyền thống đốc Lujan Grisham và những người được bổ nhiệm từ khắp tiểu bang, sẽ đầu tư hơn 13,3 triệu đô la từ Quỹ Đạo luật CARES của Khối Phát triển Cộng đồng để hỗ trợ nhà ở khẩn...