Các văn phòng MVD tại Farmington, Gallup và Las Cruces hiện đang chấp nhận các cuộc hẹn

Các văn phòng Phòng Xe cơ giới New Mexico ở Farmington, Gallup và Las Cruces đã bắt đầu chấp nhận đặt chỗ cho các cuộc hẹn bắt đầu từ tuần ngày 6 tháng 7. Khách hàng có thể sắp xếp một cuộc hẹn tại www.mvdonline.com hoặc bằng cách gọi 888-683-4636. Các cuộc hẹn chỉ có...

Thống đốc ban hành lệnh khoan hồng cho 19 cá nhân

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Sáu đã ban hành những ân xá đầu tiên của chính quyền của bà, sử dụng quyền lực ban hành sự khoan hồng của bà cho 19 cá nhân bị kết án phạm tội ở New Mexico, phần lớn trong số họ đã phạm tội với hành vi phi bạo...

NGÀY MAI: Thống đốc, các quan chức y tế sẽ cập nhật báo chí về những nỗ lực chống COVID-19

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các quan chức tiểu bang sẽ tổ chức một cuộc họp báo từ xa vào chiều mai, thứ Năm, để cung cấp thông tin cập nhật về các nỗ lực chống COVID-19 tại New Mexico và sắc lệnh y tế công cộng hiện có. CHỦ ĐỀ: Hội nghị tin...