Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico thông báo các thay đổi đối với giờ hoạt động qua vệ đường và sảnh hạn chế của họ cho các văn phòng Hỗ trợ Thu nhập và Hỗ trợ Trẻ em bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, 2020

SANTA FE – Văn phòng bộ phận Hỗ trợ Thu nhập và bộ phận Hỗ trợ Trẻ em sẽ thay đổi giờ hoạt động bên vệ đường và sảnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2020, để cho phép nhân viên tiếp tục phục vụ khách hàng một cách an toàn trong những ngày hè ấm áp sắp...

Chiến dịch tiếp cận của NM để đối phó với COVID-19 trong các cộng đồng bộ lạc

Họa sĩ biếm họa nổi tiếng tạo ra những thông điệp phù hợp với văn hóa SANTA FE – Để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện nay trong cộng đồng bộ lạc, New Mexico hôm nay đã phát động chiến dịch tiếp cận COVID-19 với tác phẩm của họa sĩ...