Hội đồng Phát triển Cộng đồng Tiểu bang hổ trợ 13,3 triệu đô trợ cấp nhà ở cho những người New Mexico có thu nhập thấp

SANTA FE – Hội đồng Phát triển Cộng đồng New Mexico, bao gồm các quan chức chính quyền thống đốc Lujan Grisham và những người được bổ nhiệm từ khắp tiểu bang, sẽ đầu tư hơn 13,3 triệu đô la từ Quỹ Đạo luật CARES của Khối Phát triển Cộng đồng để hỗ trợ nhà ở khẩn...

New Mexico kết hợp với OpenBeds để ra mắt Mạng lưới Giới thiệu Sức khỏe Hành vi New Mexico

SANTA FE – Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico, hôm nay thông báo rằng họ đã hợp tác với OpenBeds – một tổ chức cung cấp công nghệ nhằm xác định, thống nhất và theo dõi các tài nguyên dịch vụ xã hội và sức khỏe hành vi để...

Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico thông báo các thay đổi đối với giờ hoạt động qua vệ đường và sảnh hạn chế của họ cho các văn phòng Hỗ trợ Thu nhập và Hỗ trợ Trẻ em bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, 2020

SANTA FE – Văn phòng bộ phận Hỗ trợ Thu nhập và bộ phận Hỗ trợ Trẻ em sẽ thay đổi giờ hoạt động bên vệ đường và sảnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2020, để cho phép nhân viên tiếp tục phục vụ khách hàng một cách an toàn trong những ngày hè ấm áp sắp...