SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỬA ĐỔI 22 THÁNG 10

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO    QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ NGÀY 22 THÁNG 10, NĂM 2020 Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, các khuyến cáo và các sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn...

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO    QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ NGÀY 16 THÁNG 10, NĂM 2020 Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, tư vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa...

Thống đốc công bố các quy định mới về sức khỏe cộng đồng, nhắc lại rằng sẽ phải quy định thêm nữa nếu sự gia tăng đáng báo động của các ca nhiễm COVID-19 không chậm lại

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Ba thông báo bang New Mexico sẽ thực hiện, và trong một số trường hợp là thực hiện lại lần nữa, một số quy định y tế công cộng vào gần cuối tuần để ngăn chặn sự gia tăng đáng báo động của các ca nhiễm COVID-19...

Các trường học ở 25 quận có thể ra mắt mô hình dạy học kết hợp vào ngày 8 tháng 9

Những trường khác phải chờ các tình trạng sức khỏe cộng đồng được cải thiện SANTA FE – Các khu học chánh và trường bán công ở 25 quận của New Mexico đã được cho phép bắt đầu một phương thức học tập kết hợp cho phép học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm đến trường hai...

Thống đốc công bố sắc lệnh y tế công cộng khẩn cấp có sửa đổi

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các quan chức y tế và giáo dục của bang hôm thứ Năm đã công bố một bản cập nhật về nỗ lực phục hồi và ứng phó với COVID-19 của bang, phác thảo một lệnh y tế công cộng khẩn cấp mới và đề rõ cách thức New Mexico chuẩn...

Chính quyền Lujan Grisham cung cấp các nguồn lực bổ sung cho mùa hè đến các gia đình

Nỗ lực của nhiều cơ quan nhằm giải quyết việc tiếp cận với các cơ hội về thực phẩm, chăm sóc trẻ em, học tập văn hóa SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Sáu đã công bố các nguồn lực bổ sung cho các gia đình ở New Mexico quan tâm đến chương trình...