Tiểu bang sửa đổi thêm sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng

Các nhà bán lẻ sẽ sớm được phép hoạt động với công suất hạn chế; tiểu bang tiếp tục tiến về phía trước một cách an toàn vì nguy cơ virus vẫn còn cao SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các quan chức y tế nhà nước hôm thứ Tư tuyên bố sắc lệnh y tế công...

Sở Giải pháp Lực lượng Lao Động New Mexico nhận tài trợ cho việc phục hồi việc làm cho người lao động mất việc

Tất cả các lợi ích của Đạo luật CARES được tài trợ 100% từ liên bang (Albuquerque, NM) – Bộ Lao động Hoa Kỳ đã phê duyệt một khoản Trợ cấp cho Công nhân bị mất việc Toàn Quốc với số tiền 3 triệu đô la cho Sở giải pháp lực lượng lao động New Mexico (NMDWS). Khoản...

Chương trình cho vay hỗ trợ thiên tai SBA mở ra cho các doanh nghiệp nông nghiệp

Nông dân, chủ trang trại New Mexico được kêu gọi xem xét EIDL SANTA FE, N.M. – Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ ngày hôm nay đã bắt đầu nhận đơn từ các doanh nghiệp nông nghiệp ở New Mexico cho các khoản vay thảm họa kinh tế (EIDL), Thư ký Nội các Sở Phát...