SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO    QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ NGÀY 16 THÁNG 10, NĂM 2020 Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, tư vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa...

Bộ Môi trường đình chỉ giấy phép kinh doanh nhà hàng của các nhà hàng hoạt động vi phạm pháp luật nhà nước

Ăn uống trong nhà tại các quán ăn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng Tuần này, Sở Môi trường New Mexico (NMED) đã đình chỉ giấy phép kinh doanh thực phẩm của bốn nhà hàng. Các nhà hàng này mở dịch vụ ăn uống vi phạm các sắc lệnh y tế công cộng hiện hành, gây nguy...