Các yêu cầu cách ly kiểm dịch của tiểu bang đã được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu về y tế, và nhu cầu của các hộ gia đình

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Năm đã ban hành pháp lệnh điều hành có sửa đổi, yêu cầu cách ly đối với các cá nhân đến tiểu bang New Mexico, kết hợp các điều chỉnh cho những người rời khỏi tiểu bang vì nhu cầu khẩn cấp về y tế và gia đình....

Tiểu bang gia hạn lệnh thực thi y tế công cộng khẩn cấp

Thống đốc đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tăng các trường hợp bị nhiễm, tốc độ lây truyền; New Mexico có nguy cơ lặp lại các hạn chế để bảo đảm sức khỏe cộng đồng SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Tư đã gia hạn lệnh thực thi y tế công cộng khẩn...

Tuyên bố của Chính phủ về các báo cáo về bạo lực, ‘bảo vệ’ có vũ trang tại cuộc biểu tình ở Albuquerque

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham vào tối thứ Hai đã đưa ra tuyên bố sau: “Mặc dù chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm về tình hình, tôi kinh hoàng và ghê tởm không nói nên lời bởi các báo cáo về bạo lực trong một cuộc biểu tình vào tối thứ Hai ở...

Thống đốc ban hành thông cáo về các cuộc biểu tình ôn hòa, việc Tổng thống làm căng thẳng leo thang

SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Hai đã đưa ra tuyên bố sau: “Tôi muốn hết lòng ngợi khen hàng ngàn người New Mexico đã biểu tình ôn hòa tại Albuquerque đêm qua. Tự do ngôn luận là quyền không thể phủ nhận của mọi người Mỹ và mọi người New...