Sở Thuế và Doanh thu Vừa Điều chỉnh Các Hoạt động Cưỡng chế Thực thi

Nhận thấy những khó khăn tài chính mà nhiều cư dân và doanh nghiệp ở New Mexico gặp phải trong đại dịch COVID-19, Sở Thuế và Thu nhập đang tạm thời sửa đổi một số hoạt động cưỡng chế thực thi. Sở đã gia hạn thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, cũng như...