Cho đến ngày -- ở New Mexico chính thức có -- ca nhiễm COVID-19. Tìm hiểu thêm

Latest Updates

Các yêu cầu cách ly kiểm dịch của tiểu bang đã được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu về y tế, và nhu cầu của các hộ gia đình

SANTA FE - Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ Năm đã ban hành pháp lệnh điều hành có sửa đổi, yêu cầu cách ly đối với các cá nhân đến tiểu bang New Mexico, kết hợp các điều chỉnh cho những người rời khỏi tiểu bang vì nhu cầu khẩn cấp về y tế và gia đình. Trong...

Áp dụng lệnh thực thi có sửa đổi kéo dài đến hết tháng Tám

Sở Thuế và Doanh thu đang mở rộng một số sửa đổi đối với các nỗ lực thu thuế và các nỗ lực thực thi luật thuế của mình cho đến ngày 31 tháng 8. Các sửa đổi lần đầu được công bố vào ngày 30 tháng 3 để giúp đỡ người nộp thuế gặp khó khăn về tài chính vì tình trạng khẩn...