Cho đến ngày -- ở New Mexico chính thức có -- ca nhiễm COVID-19. Tìm hiểu thêm

Latest Updates

Tuyên bố của Chính phủ về các báo cáo về bạo lực, ‘bảo vệ’ có vũ trang tại cuộc biểu tình ở Albuquerque

SANTA FE - Thống đốc Michelle Lujan Grisham vào tối thứ Hai đã đưa ra tuyên bố sau: “Mặc dù chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm về tình hình, tôi kinh hoàng và ghê tởm không nói nên lời bởi các báo cáo về bạo lực trong một cuộc biểu tình vào tối thứ Hai ở Albuquerque....

Cập nhật các ca COVID-19 mới của New Mexico: Hiện tại là 9,933

Cập nhật bao gồm thêm 7 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ ba đã công bố thêm 88 trường hợp COVID-19 mới. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 27 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 1 trường...

Chiến dịch tiếp cận của NM để đối phó với COVID-19 trong các cộng đồng bộ lạc

Họa sĩ biếm họa nổi tiếng tạo ra những thông điệp phù hợp với văn hóa SANTA FE - Để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện nay trong cộng đồng bộ lạc, New Mexico hôm nay đã phát động chiến dịch tiếp cận COVID-19 với tác phẩm của họa sĩ truyện...

Cập nhật các ca COVID-19 mới của New Mexico: Hiện tại là 9,845

Cập nhật bao gồm thêm 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố thêm 132 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 13 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 1 trường hợp...

Cập nhật các ca COVID-19 mới của New Mexico: Hiện tại là 9.723

Cập nhật bao gồm thêm 4 ca tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm Chủ nhật đã công bố thêm 104 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 12 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 3 trường hợp mới ở...

Cập nhật các ca COVID-19 mới của NewMexico: Hiện tại là 9.621

Cập nhật bao gồm thêm 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Bảy đã công bố thêm 102 trường hợp COVID-19 mới. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 12 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 3 trường...

Cập nhật các ca COVID-19 mới của New Mexico: Hiện tại là 9.526

Cập nhật bao gồm thêm 6 ca tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Năm đã công bố thêm 162 trường hợp COVID-19 mới. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 18 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 1 trường hợp mới...

Cập nhật các ca COVID-19 mới của New Mexico: Hiện tại là 9.367

Cập nhật bao gồm thêm 10 ca tử vong liên quan đến COVID-19 SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Năm đã công bố thêm 121 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là: 31 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo 2 trường hợp mới ở...