SANTA FE - Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã thông báo thêm 277 ca nhiễm COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các ca gần đây nhất là:125 ca mới ở Quận Bernalillo8 ca mới ở Quận Chaves 2 ca mới ở Quận Curry1 ca mới ở Quận De Baca23 ca mới ở Quận Doña Ana 4...